Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2017-11-10 14:05 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi ska jobba med värdegrunden och hur man är mot varandra. Vi vill att barnen ska känna trygghet, samhörighet och god kompiskänsla. Vara rädda och måna om varandra.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi upplever att vår barngrupp behöver träna sig i sin sociala kompetens. Vi upplever att barngruppen är väldigt egocentrerad. Svårt att lyssna på och respektera varandra.

Det förekommer en hel del konflikter pga att barnen har vissa svårigheter med T ex turtagning, visa hänsyn, kunna dela med sig mm

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vårt arbete med kompistemat syftar till att få barnen att förstå vikten av att vara en bra kompis. Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna : säga förlåt, dela med sig, vänta på sin tur, lyssna och komma överens, prata om när något inte känns bra, samarbeta, visa sina känslor

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Två samlingar i veckan kommer vi att titta på ugglan och kompisproblemet från UR och sedan diskutera det ämne de tar upp.

Vi pratar med barnen hur man är en bra kompis och sätter upp ett kompishjärta på väggen där vi sätter upp pratbubblor med det barnen kommer fram till.

Vi gör kompisarmband i fyra olika färger. Barnen får dra ett armband i en påse, de barn som får samma färg leker tillsammans en stund. Syftet med detta är att barnen ska bredda sin kompiskrets och hitta nya kompisar.

Vi ska försöka dela in barnen i mindre grupper både på samlingar och den fria leken.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: