Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 5

Skapad 2017-11-11 17:14 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att röra på sig, leka, samarbeta och ha roligt är bra för alla. Under idrottslektionerna finns det tillfälle att göra detta och mycket mer. Jag ser fram mot många härliga lektioner tillsammans med er!

Innehåll

Idrott och hälsa under höstterminen

Innehåll

Under terminen kommer vi bland annat att:

 • Röra på oss varje lektion :-) 
 • Träna på att läsa kartan och olika karttecken.
 • Orientera i skogarna runt skolan och i Gåvsta.
 • Leka lekar i skogen.
 • Öva på samarbete i bl.a. lekar och lagsporter.
 • Göra och träna på olika övningar med kroppen, t.ex. i redskapsgymnastik, hinderbanor och lekar.
 • Träna på teknik och regler i olika boll-och racketsporter.
 • Träna på att röra oss till musik i uppvärmningar och danser. (Bl.a dansboll och linedance)
 • Simma vid Fyrishov, prata om badvett
 • Prata och fundera över hur fysisk aktivitet påverkar oss.

Bedömning

Jag kommer titta på hur du:

 • Deltar i olika lekar och sporter.
 • Anpassar dina rörelser till de aktiviteter vi gör.
 • Samarbetar med dina kompisar.
 • Läser kartan under orienteringen.
 • Rör dig till musik.
 • Klarar av att simma 200m
 • Resonerar kring hur fysisk aktivitet påverkar oss.

Se också matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa år 5

Rörelse

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Koordinera rörelser till rörelsemomentet
Förmåga att utföra sammansatta rörelser.
Dina rörelser är till viss del avvägda för de moment som ska utföras. Övergångarna mellan olika rörelser kan vara något stela, du tvekar lite och behöver ibland flera försök. Rörelserna görs med viss kontroll, balans och "rytm". Du koordinerar dina rörelser till viss del och har godtagbar teknik.
Dina rörelser är ganska bra avvägda för de moment som ska utföras. Övergångarna mellan olika rörelser är stabila, du tvekar inte och kan göra samma rörelser flera gånger på liknande sätt. Rörelserna är kontrollerade så att du kan göra dem med ganska bra balans och "rytm". Du koordinerar dina rörelser ganska bra och visar på god teknik.
Dina rörelser är avslappnade och väl avvägda för de moment som ska utföras.Övergångarna mellan olika rörelser är stabila och har ett bra flyt, du gör dem målmedvetet och kan göra samma rörelser flera gånger med samma på samma sätt. Rörelserna är kontrollerade så att du kan göra dem med bra precision, "rytm" och balans. Du koordinerar dina rörelser bra och visar på mycket god teknik.
Anpassa rörelser vid samspel med andra
Förmågan att delta, visa förståelse, följa regler och samspela med andra i lekar och sporter.
Du är delaktig och medverkar till viss del till att leken/spelet når sitt syfte. I lekar och olika lagsporter samspelar du t.ex genom att röra dig lite över lek/spel-ytan och passa/skjuta ibland. Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. I lekar och lagsporter samspelar du t.ex genom att röra dig över lek/spel-ytan, vågar skjuta och passar lagkamrater som står i bättre position.På så sätt bidrar du till att leken/spelet blir bättre. Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du har ett aktivt deltagande i lekar/spel. Du kommer med egna strategier/metoder som gör att aktiviteten når sitt syfte. I lekar och lagsporter samspelar du t.ex. genom att röra dig mycket över lek/spel-ytan för att hitta "fria positioner", vågar skjuta och passar de som står i bäst läge. Du kommer med taktiska lösningar som förbättrar leken/spelet Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Anpassa rörelser till musik
Förmåga att anpassa och variera rörelser till musikens rytm och takt.
Du kan till viss del röra dig i förhållande till musikens grundpuls och olika tempon. Du klarar att hålla takten under vissa delar av t.ex. en låt. Du kan till viss del följa danssteg vid t.ex. linedance.
Du har god förmåga att röra dig i förhållande till musikens grundpuls och olika tempon. Du klarar att hålla takten under en längre tid. Du kan följa danssteg i t.ex. linedance.
Du har mycket god förmåga att röra dig i förhållande till musikens grundpuls olika tempon. Du håller takten i stort sett hela tiden och är ett stöd för de andra. Du följer enkelt med taktfasta rörelser danssteg vid t.ex. linedance.
Simning
Förmåga att simma, tekniken i rörelserna
Du klarar av att simma 200 m, varav minst 50 är på rygg utan att pausa Dina rörelser är tekniskt godtagbara.
Du klarar av att simma 200 m, varav minst 50 är på rygg utan att pausa Dina rörelser är tekniskt bra.
Du klarar av att simma 200 m, varav minst 50 är på rygg utan att pausa. Dina rörelser är tekniskt mycket bra med god koordination.

Orientering

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Orientering
Förmågan att orientera efter karta i kända områden.
Du kan med lite hjälp passa kartan rätt och hitta till kontroller. Du kan till viss del orientera sig i närmiljö utanför skolgården.
Du kan självständigt passa kartan rätt och hitta ett flertal kontroller. Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården.
Du kan självständigt passa kartan rätt och effektivt hitta flera kontroller efter en genomtänkt bana. Du kan effektivt och med god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården.

Hälsa och livsstil

.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala om hur du upplever fysisk aktivitet
Förmåga att resonera kring hur aktiviteter påverkar din hälsa och fysiska förmåga.
Du kan ge exempel på vad du har övat på och prata om dina upplevelser av aktiviteterna. Du använder då några relevanta ord och begrepp. Du kan också nämna någon del av kroppen som har tränats. Du kan ge något exempel på hur en aktivitet kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan ge flera exempel på och beskriva vad du har övat på och prata om dina upplevelser av aktiviteterna. Du använder då flera relevanta ord och begrepp. Du kan också nämna flera delar av kroppen som har tränats och beskriva när de tränades. Du kan resonera kring hur en aktivitet kan påverka hälsan och den fysiska förmågan genom att ge flera exempel och motivera varför och hur.
Du kan ge många exempel på och utförligt beskriva vad du har övat på och hur du upplevde aktiviteterna. Du använder då relevanta ord och begrepp. Du kan också nämna de flesta delar av kroppen som har tränats och beskriva när de tränades och varför. Du kan resonera ingående kring hur en aktivitet kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du ger då flera välutvecklade exempel och motivera varför och hur med hjälp av dina kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: