Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 - Geometri

Skapad 2017-11-11 17:21 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Planering för geometri åk 7 baserad på Matte Direkt åk 7 uppl 2
Grundskola 7 Matematik
Hur mycket snurrar en snowboard-åkare som gör en "sju-tjugo"? Hur räknar man ut omkretsen på Globen? Hur ritar man en karta i skala 1:50? Följ med på en resa till geometrins värld så får du veta...

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

- Vinklar

 - Trianglar

 - Fyrhörningar

- Omkrets hos olika geometriska former

- Skala

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar i klassen

 - Gemensam problemlösning

- Räkna uppgifter i boken

 - Arbeta med geometri-app på Ipad

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

 - Ungefär fyra veckor, ca 16 lektioner

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

- Metod: Räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

 - Metod:Räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer

 - Metod: Räkna med skala

 - Problemlösning:Lösa problem som handlar om geometri och resonera om olika lösningar

 - Begrepp: Använda matematikens ord för att beskriva olika geometriska former

 - Kommunikation: Förklara hur du har tänkt och visa dina uträkningar

 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matris för geometri åk 7

På väg
Lägre
------ >
Högre
Räknar ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
Räknar ut omkretsen hos olika geometriska former
Räknar med skala
Löser problem som handlar om geometri och resonerar om olika lösningar
Använder matematikens ord för att beskriva olika geometriska figurer
Förklarar hur du tänkt och visar dina uträkningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: