Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 Ht-18

Skapad 2017-11-11 19:25 i Friskolan Asken Grundskolor
Terminsplanering åk 6, höstterminen
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dig ord inom olika områden som t ex siffror, färger, djur och veckodagar samt att presentera dig själv, din familj och dina intressen. Genom arbetet börjar du bygga upp ett ordförråd. Du kommer att lära dig lite om Spanien och andra spansktalande länder och några delar av grundläggande grammatik. Du kommer även att lära dig några uttalsregler.

Innehåll

Centralt innehåll

Du tränar på att formulera dig i ämnesområden som är välbekanta för dig, såsom intressen, personer, platser och olika aktiviteter. Du tränar på att skriva och uttala. Du tränar på att samtala och intervjua.

Mål med kursen är att:

  • du lär dig nya ord och uttryck
  • du lär dig uttal och intonation
  • du förstår det du läser och hör
  • du skriver enkla texter

Bedömning

Under terminens gång kommer jag att bedöma det du lär dig genom:

  • regelbundna redovisningar, både muntliga och skriftliga
  • att lyssna till hur du deltar i samtal (frågor och svarar)

Matriser

M2
Bedömningsmatris moderna språk år 6

Bedömningsmatris år 6

>>>
>>>
>>>
Skrift
Texten är förståelig. Du skriver med korta meningar och enkla ord och uttryck när du berättar om ett vardagligt/personligt område.
Texten är begriplig. Du skriver med längre meningar och varierar språk och konstruktion.
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du skriver fylligt och dessutom anpassar du din text till mottagaren.
Muntligt
Du uttrycker dig begripligt och enkelt med korta fraser, på målspråket. Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd.
Du varierar ditt ordförråd och dina fraser och meningar blir längre. Du har ett tydligare uttal, följer uttalsregler och tänker på att variera röstläge och talhastighet. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord.
Du uttrycker dig tydligare med längre meningar och använder lämpliga ord och uttryck. Du har ett mycket tydligt uttal. Du berättar fritt med hjälp av stödord.
Strategier
Du använder hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder olika hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder flera olika strategier för att förstå och skapa språk.
Ansvar
  • Gr lgr11
  • Gr lgr11
Du läser dina läxor. Du ger dig och dina arbetskamrater arbetsro.
Du läser dina läxor och kan det mesta. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott.
Du läser dina läxor, kan det mesta och använder din kunskap på ett bra sätt. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott. Du är ett föredöme för dina kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: