👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt läsning

Skapad 2017-11-11 20:25 i Förskolan Körvelgatan 2 Fristående förskolor
Förskola
Bakgrund: Vi har hört för länge, länge sedan att när vi öppnar en bok- öppnar sig en ny värld. Och det stämmer ju, därför vill vi tillsammans med barnen uppleva detta. Barnen på Rubinen tycker mycket om böcker och sagoläsning, flanosagor och lyssnar på sagor på Ipad. Barnen tittar, bläddrar i böcker själva, när de vill varva ner. Förutom avdelningens egna böcker har vi tillgång till förskolans gemensamma böcker som är i ateljén.

Innehåll

Syfte: Vi personalen har i samband med några barn valt ut några böcker som de tycker är intressant. Vi har dessutom böcker som vi vill läsa i samband med temaarbetet” jag känslan ”och identitet. Vi vill också ha föräldrar som ska vara mera delaktiga i läsning och vi har rekommenderat att de kan låna boken från biblioteket med sina barn och läser hemma. Kanske finns boken på deras eget språk också. 

Vårt syfte är även att lyfta upp språkarbetet på avdelningen. Vi vill stimulera barnens språkutveckling, så att de lära sig att vara i centrum och prata framför andra, lära sig att lyssna på andra, respektera sina kompisar och väntar på sin tur. 

Att barnen blir bättre på att återberätta, är som en övning på att gå tillbaka i sina minnen. 

Mål: Vårt mål är att vi ser en utveckling i barnens språkutveckling, att de utvecklar ett nyanserat språk och föräldrarna blir mera delaktiga i sagoläsning med sina barn.  

Att barnen blir bättre på att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Barnen blir mera nyfikna, samtidigt intresserade i böcker och bokens innehåll.  

 

 

Metod: Vi har gjort tre listor med böckers titlar och bilder, som hänger på avdelningen. Detta för att föräldrarna ska se vilken bok vi jobbar med som de kan låna på biblioteket och vi får ett bra samarbete om just läsningen. 

Personalen läser först själva boken, sedan skriver hon/ han frågeställningar om boken, detta gör att personalen blir väl förbereda inför bokläsningen,    

 

Dokumentation: Vi vill dokumentera läsning med bilder och filma barnen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016