Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasidjur på flera sätt:)

Skapad 2017-11-12 12:16 i Bruksskolan Flen
En uppgift där flera olika tekniker samverkar över tid i ett arbete med fantasidjur. Skiss, förstoring, färgläggning, 3 D arbete med papier maché. Vi kommer även att skriva en beskrivande text om vårt fantasi djur på engelskan "My Fantasy Pet". Där vi har en bild på vårt fantasidjur och beskriver tex utseend, känslor och egenskaper hos vårt "Fantasy Pet"
Grundskola 4 Engelska Bild
Nu är det dags att använda din fantasi. Du ska göra en skiss av ett fantasidjur med blyerts på ett rutat papper. Ditt djur är ditt eget och kan påminna om ett djur i verkligheten eller så är det ett helt nytt djur vi får träffa:) När din skiss är klar ska vi förstora din bild på ett större papper och du ska färglägga med vattenfärger. När din målning är klar så ska du få tillverka ditt djur i papier maché så får vi träffa ditt djur i 3D format. I Engelska kommer du att få skriva om ditt fantasidjur "MY Fantasy Pet". Du kommer träna på att beskriva ditt fantasidjur både på utsidan och insidan. Du kommer sedan att träna på att redovisa om ditt "Fantasy Pet" muntligt för klassen/grupp.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbete är att eleven lär sig att skissa för att planera sitt arbete, tekniken med rutsystem för att kunna förstora upp en bild. Samt att använda sig av vattenfärg för att färglägga sin förstoring. Syftet är också att kunna forma sitt djur i papier maché och hönsnät eller annat material för att bygga grunden till sitt djur efter egen förlaga i pappersform. Ett av syftena är också att träna på att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Bedömning

BILD

Bedömningen grundar sig i hur du använder dig av de olika teknikerna, skissa, förstora, färglägga, göra djuret i papier maché och färglägga även det.  Det är många olika delar i denna uppgift. Att du kan beskriva arbetsprocessen( hur det går för dig och vilka svårigheter du stöter på och hur du gör för att lösa problemen) och kvaliteten i bildarbetet.
Att du kan förklara tekniken (fördelar/nackdelar) vad skulle du kunna förbättra till nästa gång.

Engelska

Din förmåga att uttrycka dig skriftligt.

Din förmåga att uttrycka dig muntligt.

Har du lärt dig några nya ord? Kan du använda dessa ord till att beskriva något annat?

Uppgifter

 • Kamratresponsfrågor till Pet Monster

 • Pet Monster

 • Fantasy Pet Exempel

 • Bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

En Bl
Fantasidjur Bild / "My Fantasy Pet" Engelska

E
C
A
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Uttrycka sig i skrift
Du beskriver "My fantasy Pet" med en kort text med endast några få korta meningar. Du använder dig av enkla ord och har endast 1-3 nya beskrivande ord och nästan inga detaljer om ditt fantasidjur.
Du beskriver "My fantasy Pet" med en kort text med endast korta meningar. Du använder dig av enkla ord och har flera nya beskrivande ord och detaljer. om ditt fantasidjur.
Du beskriver "My fantasy Pet" med en text med många korta meningar eller flera längre meningar. Du använder dig av enkla och vardagliga ord och har många nya beskrivningar och detaljer om ditt fantasidjur.
Uttrycka sig i tal - muntlig redovisning
Du berättar om "My Fantasy Pet" mycket kort och med lite detaljer. Du använder dig av enkla ord och har endast 1-3 nya beskrivande ord och nästan inga detaljer om ditt fantasidjur.
Du berättar om "My Fantasy Pet" med korta meningar och med lite detaljer. Du använder dig av enkla ord och har flera nya beskrivande ord och detaljer. om ditt fantasidjur.
Du berättar "My fantasy Pet" lätt med många korta meningar eller flera längre meningar. Du använder dig av enkla och vardagliga ord och har många nya beskrivningar och detaljer om ditt fantasidjur.

En Bl
Fantasidjur Bild:)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teckna, skissa och prova idéer.
 • Bl  4-6
Du provar en idé på papper en enstaka gång.
Du provar en idé på papper flera gånger och förändrar den något.
Du provar flera idéer på papper och väljer en skiss som du utvecklar på flera sätt.
Förstora din skiss till större papper
Du kan med vuxenstöd förstora din skiss till ett större format.
Du förstår principen med rutförstoring och kan med viss hjälp föra över din skiss till större format.
Du förstår principen med rutförstoring och kan överföra din skiss till ett större format.
Färglägga med vattenfärg
Du kan färglägga på ett enkelt sätt ditt fantasidjur.
Du kan färglägga på ett enkelt sätt ditt fantasidjur och du placerar ditt djur i en miljö där du tycker den trivs. Det vill säga, du lägger till en bakgrund som passar till djuret.
Du kan färglägga på ett välutvecklat sätt ditt fantasidjur och du placerar ditt djur i en miljö där du tycker den trivs. Det vill säga, du lägger till en bakgrund som passar till djuret och du lägger tid på att få helhetsbilden genomtänkt.
Bygga stomme och kropp av papier maché
Du kan göra en stomme med hjälp och stöd av en vuxen.
Du kan göra en stomme med viss hjälp och stöd av en vuxen. Du provar själv innan du ber om hjälp
Du kan göra en stomme med något stöd av en vuxen. Du provar själv innan du ber om hjälp och du provar olika lösningar innan du bestämmer dig för vilken lösnings som passar ditt djur bäst.
Färglägga ditt fantasidjur.
Du kan färglägga ditt fantasidjur på ett enkelt sätt.
Du kan färglägga ditt fantasidjur och utveckla djurets utseende så att det passar ihop med din målning.
Du kan färglägga ditt fantasidjur och utveckla djurets utseende så att det passar ihop med din målning på ett välutvecklat sätt.
Presentation
Du presenterar din målning och ditt fantasidjur tillsammans på ett enkelt sätt.
Du presenterar din målning och ditt fantasidjur tillsammans på sätt som gör att man ser att bild och figur hör ihop.
Du presenterar din målning och ditt fantasidjur tillsammans på ett genomtänkt sätt som gör att man ser att bild och figur hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: