👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sketna Gertrud och Kung Magnus kalas

Skapad 2017-11-12 13:32 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska Svenska som andraspråk
Det är kris på slottet år 1336. Kung Magnus ska hålla kröningsfest och mästerkocken dör hastigt av ett råttbett. Inte nog med det, syltekonan, kvinnan som bakar pastejer och syltor, rymmer med spettvändaren. Det gäller att hitta en ny kock, snabbt. En karl som kan göra goda aladåber och syltor. Tiden är knapp och den som bakar stadens bästa syltor är ingen karl, utan en kvinna: Sketna Gertrud syltekonan, ensam mor med fem barn. I boksamtal och med hjälp av de olika lässtrategierna diskuterar vi bokens innehåll.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa boken Sketna Gertrud och Kung Magnus kalas.
Du kommer att med hjälp av lässtrategierna få träna på att förutspå, sammanfatta, ställa frågor, skapa inre bilder samt jobba med ord.
Du kommer att skriva i läslogg.
Du kommer att, tillsammans med dina klasskompisar, delta i boksamtal där du utifrån frågeställningar diskuterar bokens innehåll.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.

REDOVISNING

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter samt i samtal/diskussioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6