👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation åk 2

Skapad 2017-11-12 19:24 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vad är multiplikation? Hur räknar vi multiplikation? Svaren på dessa frågor får du när vi arbetar med multiplikation från grunden.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta gemensamt, i mindre grupper och enskilt. Vi kommer börja med upprepad addition, 2 + 2 + 2 + 2 = 8, för att koppla vidare till multiplikation 4 * 2 = 8. Vi kommer att använda oss av miniwhiteboards vid gemensamt arbete. För individuell, individanpassad träning använder vi nomp och quizlet.

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbete kan du:

- göra om en upprepad additionsuppgift till en multiplikationsuppgift

- räkna huvudräkning med multiplikation inom talområdet 0-20

- multiplikationstabellerna 2, 5 och 10

Så här kommer arbete att bedömas:

Kontinuerligt under arbetets gång i tabelltest och diagnoser.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3