Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget samt Gulag v 47-4

Skapad 2017-11-12 19:28 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mellankrogstiden, andra världskriget och Gulag.
Grundskola 9 Historia
Vi arbetar med mellankrigstiden, orsakerna till andra världskrigets utbrott, viktiga händelser under kriget och dess konsekvenser.

Innehåll

På lektionerna 

Du kommer att få ta del av föreläsningar där båda perioderna gås igenom. Jag kommer att använda mig av Keynote-presentationer som du får tillgång till här på Unikum, men jag förväntar mig att du ändå är aktiv och antecknar under lektionernas gång.

 

Material

Jag utgår i första hand från det textmaterial som finns på SO-rummet.se, och kompletterar med filmer från SLI.se. Se länkar nedanför, samt länkar som finns i Keynote-presentationerna.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid ett provtillfälle under v. 4. Du kommer också att få redovisa dina kunskaper i en självständig skrivuppgift där du själv får söka information om någon händelse under de perioder vi arbetar med.

 

Mellankrigstiden:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/mellankrigstiden

Andra världskriget:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/andra-varldskriget

Världens undergång, Hitler tar makten:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5417

Världens undergång, Der Führer:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5418

 

 

Uppgifter

 • Genomgång om historiska källor

 • Inför provet

 • Alla genomgångar om Andra Världskriget

 • Historiska källor

 • Uppgift i Historieanvändning

 • Mellankrigstiden

 • Kyno

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: