👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i ämnesområdet Kommunikation

Skapad 2017-11-12 21:06 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Ordna händelser i schemat samt informationssökning

Innehåll

Syfte

Jag utvecklar förmågan att ordna händelser och söka information

Mål

Jag ordnar händelser i mitt schema och använder det för att söka information om min dag, på så vis ökar jag min självständighet

Innehåll

 • Jag övar att tolka schemabilder.
 • Jag ordnar händelser i mitt schema.
 • Jag söker information om min dag i mina schema.
 • När jag få en schemabild övar jag på att gå till mitt schema och ta rätt bild.
 • Jag övar på att säga eller teckna schemabilderna.

Bedömning

Jag ordnar mitt schema med fysiskt stöd.

Jag ordnar mitt schema med muntligt stöd.

Jag tar schemabilderna i tur och ordning med stöd

Jag tar schemabilderna i tur och ordning utan stöd.

Jag går till platsen för aktiviteten med stöd.

Jag går till platsen för aktiviteten utan stöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
  VEU   9

Matriser

VEU KOM
Kommunikation: Tolka, söka information, händelser

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.