Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text, deckare år 5

Skapad 2017-11-13 08:35 i Tjärnaskolan Borlänge
Vi arbetar med olika texter och lär oss hur man skriver en berättande text.
Grundskola 5 Svenska
Vet du vad en deckarberättelse är? I det här arbetsområdet kommer du att få läsa och skriva en deckare, men du kommer även att få samtal kring olika texttypiska drag.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi arbetar med texter på olika sätt t e x genom högläsning, individuell läsning och diskussioner kring dessa. Med texterna som utgångspunkt lär vi oss hur en berättande text är uppbyggd. Vi skriver enkla miljö- och personbeskrivningar. Vi använder sambandsord och beskriver känslor samt skriver meningar som ger flyt i texten. Vi kommer att träna på att skriva en deckarberättelse m.h.a. Klara svenskan.

Mål

Kunna skriva en text som fungerar i sitt sammanhang. Kunna använda sambandsord tex. men, och, eftersom. Kunna skriva texter med enkla miljö- och personbeskrivningar. Kunna beskriva känslor med flera sinnen. Kunna skriva meningar som ger flyt i texten

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans tittar vi på hur berättande texter är uppbyggda i bokform och digital form samt hur man kan få ett flyt i texten på olika sätt. Tillsammans skapar vi muntliga berättelser i helklass och grupper. Ges tillfällen att skriva person- och miljöbeskrivningar. Träna på att skriva texter där känslor beskrivs på olika sätt. Träna på att använda sambandsord. Du kommer även att få träna på att väva in ledtrådar och villospår i din berättelse. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du kommer i slutet av arbetsområdet att få skriva en berättande text i form av en deckare, vilken jag kommer att bedöma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för berättande text år 5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Upplägg
-händelseförlopp
Texten saknar händelseförlopp.
Texten har ett händelseförlopp.
Texten har ett händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas.
Texten har ett medvetet händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
-sambandsord
Texten saknar sambandsord.
Texten innehåller sambandsord med upprepning
Texten innehåller sambandsord med variation.
Texten innehåller en medveten variation av sambandsord som bidrar till flyt och ledighet i texten.
Innehåll
-miljöbeskrivning
Texten är berättande men saknar miljöbeskrivningar.
Texten innehåller försök till miljöbeskrivningar.
Texten visar prov på inlevelseförmåga i miljöbeskrivningarna.
Texten visar på säkerhet i att göra miljöbeskrivningar med inlevelseförmåga som vävs in i händelseförloppet.
-personbeskrivning
Texten är berättande men saknar personbeskrivningar.
Texten innehåller försök till personbeskrivningar.
Texten visar prov på personbeskrivningarna med inlevelseförmåga.
Texten visar på säkerhet i att göra personbeskrivningar med inlevelseförmåga som vävs in i händelseförloppet.
-känslor
Texten är berättande men saknar känslouttryck.
Texten visar prov på använde av känsloyttryck.
Texten visar på användande av känslouttryck för att berika innehållet.
Texten visar på användande av känslouttryck på ett medvetet sätt, både för att berika och för att utveckla den.
-meningsbyggnad
Texten har en enkel meningsbyggnad.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats & bisats).
Texten har en både enkel och komplex meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: