👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skeppskattens okända språk.

Skapad 2017-11-13 09:01 i Lackarebäcks förskola Mölndals Stad
Förskola
Hajen Kaj tycker det är lite ensamt i väskan nu när musen Pip håller på med sitt båtbygge. Då kommer en katt på besök. Men vad är det hon säger?

Innehåll

Aktivitet:

Vi får besök av en ny handdocka, Skeppskatten. Den pratar ett främmande språk. Vi funderar tillsammans med Hajen Kaj på ska vi kunna kommunicera med katten. Vi prövar att använda oss av Takk och sjunger sånger på olika språk.

Syfte:

Vi vill medvetandegöra barnen om att vi kan kommunicera och interagera med varandra på olika sätt. Vi vill tillsammans med barnen undersöka vilka olika språk vi på Skattkistan kan använda.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016