👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2017-11-13 09:05 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Den fria leken.

Innehåll

Bakgrund 

Vår barngrupp består nu (ht-17) av nästan 50/50 flickor och pojkar. 50% av barnen har ett annat språk än svenska som modersmål. Vid skrivande stund talas svenska och arabiska. Barnen är 3-5 år gamla. Nu söker barnen aktivt efter förhållningssätt gentemot varandra.

 

Mål

Vi vill få en väl fungerande grupp där alla känner sig respekterade och accepterade. Vi vill att alla barn, periodvis under dagen, skall få vara involverade i lekar med andra barn.

 

Metod

Vi är själva delaktiga i lekarna. Vi placerar ut oss i olika rum/sprider ut oss på gården och hjälper barnen i uppstart av lekar. Vi finns nära till hands för att hjälpa dem när det blir problem i leken. Vi vägleder i leken. Vi värnar om de lekar som redan fungerar bra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016