👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min identitet

Skapad 2017-11-13 09:21 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Bild
Vad är ditt hjärtas innersta önskan[dröm]?

Innehåll

 •  

Ur böcker om Harry Potter kan man läsa om Erised-spegeln, på svenska kallad Mörd-spegeln, som är en magisk spegel som visar betraktarens innersta dröm. Harry ser sig till exempel omgiven av sin familj och släkt medan Ron ser sig som quidditchkapten och förste ordningsman. Spegeln har fått sitt namn efter första ordet i den inskription som står på ramen, nämligen Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Inskriptionen är engelska, men baklänges och med ändrade mellanrum mellan orden, och lyder på svenska "Jag visar inte ditt ansikte, utan ditt hjärtas önskan[dröm]". Det första ordet erised blir baklänges desire som betyder önskan eller dröm på svenska. Därav kommer det svenska namnet mörd som är dröm baklänges. 

Källa: http://sv.harrypotter.wikia.com/wiki/Erised-spegeln

 

Uppgift:

1. Om du skulle framställa dig själv utifrån ditt hjärtas innersta önskan[dröm], hur skulle du se ut då? Som en världsberömd fotbollsspelare? Som en prinsessa? I lila hår och tatueringar? Som en scout? Gammal? Tillsammans med någon? Skriv ner vem/hur du skulle vilja vara, tillsammans med en kort beskrivning.

 

2. Skissa ner din idé på ett A4-papper med blyerts. Du ska synas i en spegel, och måste därför måla en sådan! Du väljer själv om du vill behålla din bild i blyerts eller om du vill färglägga den med valfri teknik. Eventuellt kollage.

3. Ta slutligen en bild av din teckning/målning och redigera in en bild av dig själv bakifrån (när du betraktar dig själv i spegeln) med hjälp av PicCollage, Pixlr, eller liknande app/program för bildredigering.

Bilden ovan är målad i akvarell, och fotografiet infogat med hjälp av Photoshop.

4. Ladda upp din bild på bildportfolio.nu och besvara utvärderingsfrågorna.

 

Lycka till!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Identitet

Bedömningsaspekter

F
E
C
A
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Visar inget eget initiativ.
Visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i arbetet.
Visar oftast eget initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Visar alltid eget initiativ, ansvar och arbetar helt och hållet självständigt.
Förstå och arbeta efter muntlig och skriftlig instruktion och handledning
Behöver kontinuerligt stöd för att arbeta efter instruktioner.
Arbetar till viss del efter information och handledning. Behöver ibland stöd.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare information och handledning. Behöver sällan stöd.
Arbetar efter och tillämpar även tidigare information och handledning. Utmanar instruktioner genom egen problemlösning.
Idéer, möjligheter och problemlösning
Saknar egna idéer och behöver kontinuerligt stöd för att lösa praktiska problem.
Har ibland egna idéer och löser med viss hjälp enklare praktiska problem.
Utgår ofta från egna idéer och ser flera möjligheter i praktisk problemlösning.
Utgår alltid från egna idéer, ser flera möjligheter och väljer passande lösning på praktiska problem.
Materiel, tekniker och metoder
Behöver stöd för att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod.
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Digital teknik
Har svårighet att använda bildredigeringsprogram för att klippa in en bild på sig själv.
Kan på ett enkelt sätt använda bildredigeringsprogram för att klippa in en bild på sig själv.
Kan på ett välutvecklat sätt använda bildredigeringsprogram för att klippa in en bild på sig själv.
Kan på ett mycket välutvecklat sätt använda bildredigeringsprogram för att klippa in en bild på sig själv.
Utvärdering
Har inte svarat på frågorna.
Använder enkla ord och begrepp. Inga utvecklade svar.
Använder till viss del ord och begrepp som hör till uppgiften. Skriver utvecklade svar till uppgiften.
Använder ofta ord och begrepp som hör till uppgiften. Skriver välutvecklade svar till uppgiften.