Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva för en hållbar utveckling vt 19

Skapad 2017-11-13 10:06 i Ljungviksskolan Lerum
Har kan vi arbeta för en hållbar miljö, göra medvetna val och bli medvetna om vad som händer runt omkring oss, vad påverkar och vad kan vi göra för att vår jord skall leva vidare.
Grundskola 6 Kemi Fysik Teknik Biologi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

 

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

  • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan tillgång och fördelning av jordens resurser i olika delar av världen.
  • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i världen och vad det får för betydelse för människor.
  • din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, att bearbeta information i filmer.
  • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som förnybara och ej förnybara naturresurser, konsumtion, levnadsvillkor.
  • Ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har kring frågor som rör hållbar utveckling och konskevenser av olika levnadsvillkor i världen.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: