👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vildvittror språk -17

Skapad 2017-11-13 10:43 i Pysslingen Förskolor Pärlan Pysslingen
Språk
Förskola
Lyssna och berätta - Saga och teater

Innehåll

Språket

Utveckla barnens ordförråd

förmåga att berätta 

förmåga att uttrycka tankar

utveckla kommunikationen 

utveckla förmågan att förmedla upplevelser genom lek och drama

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Vi ser ett behov hos barngruppen att utveckla dess kommunikativa förmåga.

Genom sagor, teater och drama kan vi träna på förmågorna på ett sätt som intresserar barnen.

Hur kommer vi jobba med det?

 

Vi kommer att dela gruppen i mindre grupper vid olika tillfällen för att lättare se till varje individ.

Vi berättar sagor, läser böcker, flanosagor.

Vi låter barnen berätta inför sina kompisar. Vi tränar på att lyssna på varandra.

Vi går på teater och vi spelar upp teater, dockteater för varandra.

Dramaövningar

Gör egna sagor

Sätta upp bilder på "nya" ord vi möter

Hur gick det?

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Att uttrycka sig, våga berätta inför andra. Att uttrycka sig genom drama. De har tränat på förmågan att lyssna på andra. 

Att rita och berätta.

 

Vad visade barnen för intressen för aktiviteterna/projektet?

Vi upplever att de har varit intresserade och tyckt att det varit roligt. Vi upplever att det har varit en utmaning för de flesta att berätta och uttrycka sig inför de andra. Att använda sin fantasi och förmedla inför gruppen. Att göra en egen saga var en bra aktivitet då de fick uttrycka sig genom att berätta, dramatisera och rita. Teatern som vi gick och tittade på uppskattade barnen. 

 

 

 

Vad har vi sett för behov?

Vi ser ett fortsatt behov av att träna språket för att utveckla sitt ordförråd. Vi ser även ett fortsatt behov av att kunna lyssna på varandra.

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Genom att fortsätta låta barnen berätta, fantisera och dramatisera. 

Genom att sätta upp bilder och ord på nya saker.

Utmana barnen vidare med att skriva och rita. 

 

 

Varför? Hur går vi vidare?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016