Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2017-11-13 13:16 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Lärårsplanering för Idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Innehåll

Du ska få lära dig

Lek, spel och rörelse inne och ute:  - Grovmotoriska grundformer (springa, hoppa, klättra...)

                                                         - Redskapsövningar

                                                         - Följa regler och samarbetsträning

                                                         - Säkerhet

 Rörelse till musik                             - Takt och rytm

                                                        - Röra sig i takt till musik

Orientering i närmiljön med karta     - Förstå hur en karta är uppbyggd

                                                         - Rumsuppfattning

Allemansrätten

Lek och rörelse utomhus                 

Hälsa och livsstil                              - Vi berättar och diskuterar om vad kroppen behöver för att må bra. 

Hjärngympa                                     - koordinationsövningar

Undervisning:

- samarbetsövningar

- leka lekar

- prova på flera idrotter (gymnastik, bollsporter, friidrott, orientering)

- Hinderbana

- Stationsgympa

- dans och rörelse till musik

- utomhusidrott

- träna orientering med enkla kartor

-  få kunskap och förståelse om allemansrätten genom samtal och film

- Hjärngympa - rörelsesånger/ramsor med koordinationsrörelser och korsrörelser

Det här kommer att bedömas

Jag bedömer din förmågan att:

- delta i lekar, spel och rörelse och anpassa dina rörelser till aktiviteten (inne och ute)

- förstå och följa regler

- samarbeta

- röra dig till musik

- genomföra aktiviteter i skogen och förstå allemansrätten

- kunna beskriva och förklara hur man lever ett hälsosamt liv

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och hälsa, åk 2

Rörelse

Lekar och spel
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för dig själv vid lekar och spel.
Du börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du börjar hantera med- och motgångar.
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Du kan hantera med- och motgångar.
Rytm och dans
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan röra mig fritt till musik. Du kan härma enkla rörelser till musik.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Du kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Du kan utmana dina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.

Hälsa och livsstil

Hälsa
 • Idh
 • Idh  1-3
Du kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Du kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.)
Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Du kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.

Friluftsliv och utevistelse

Orientering
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan använda mig av ord som beskriver rumsuppfattning t.ex. bakom, framför.
Du kan använda mig av enkla kartskisser t.ex skolgården och gymnastiksalen.
Du känner till några av kartans färger och några karttecken. Du förstår de vanligaste karttecknen.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Du har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Du känner till allemansrätten.
Du visar hänsyn i naturen och känner till principerna för allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: