Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska stories

Skapad 2017-11-13 13:33 i Östergårdsskolan Halmstad
Du kommer få ta del av olika sagor och berättelser på engelska i form av både text och film. Genom dessa berättelser kommer du träna din förmåga att tal, lyssna, läsa och skriva på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Du kommer få ta del av olika sagor och berättelser på engelska i form av både text och film. Genom dessa berättelser kommer du träna din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.

Innehåll

syfte och mål

Undervisning

Du kommer att få:

 • se filmer med välkända sagor på engelska
 • läsa välkända sagor på engelska
 • berätta sagan på engelska med hjälp av bildstöd och enkla fraser/ord
 • träna på att skriva en välkänd saga med egna ord
 • dramatisera sagor
 • använda book creator för att skriva sagor

 

 

Bedömning

Jag kommer under arbetets gång bedöma din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva engelska.

Du kommer att få visa att du kan sammanfatta en saga muntligt/skriftligt med början, mitten och ett slut

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: