👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 46 Kometen

Skapad 2017-11-13 13:46 i Diamantens Förskola Helsingborg
Förskola
Barn utforskar småkryp i vår närmiljön: Vad finns under stenar och löv på marken? Varför kan nyckelpigor flyga? Vi följer barnen i en spännande upptäckresa.

Innehåll

 

Varför / mål / syfte

Lpfö98 Rev. 2016

Vårt syfte är att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Vad / När / Vem ? Iwona ansvarar för saltdeg /Admira fortsätter med papperstallrikar och måla färdigt saltdegfigurerna. Helene ansvarar för stationen på onsdag och skogs runda på torsdag/Dalila skapande med lera.

Vad ska dokumenteras? Vad är det som intresserar barnen när vi erbjuder olika miljöer?
När ska vi dokumentera? Under hela dagen, men särskilt när vi har olika aktiviteter i smågrupper.

Dokumentationsverktyg: Ipads, digital kamera, barnens teckningar, pedagogens anteckningar

Vem dokumenterar? Hela arbetslaget

Vilka spår av förändrat kunnande vill vi se i barngruppen? Stora barn: Att använda olika tekniker för att skapa nyckelpigor. Utmana barnen vidare efter deras intresse.

Småbarn: att barnen känner igen de vanligaste småkryp i närmiljön, visar respekt för dem och lär sig att använda förstoringsglas.

Aktiviteter för vecka 46

Måndag: Små och stora barn ute på gården tillsammans. Barnen tränar på och av klädning

Tisdag:  Småbarn skapar maskar av lera  /Utevistelse för stora barn

Onsdag: Stationer om småkryp på gården, använder förstoringsglas (småbarn)/Skapande inne (stora barn)

Torsdag: Går till skogen (småbarn) /Skapande (stora barn)

Fredag : Utevistelse (stora och småbarn)

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016