Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP - Introduktion

Skapad 2017-11-13 14:08 i Teknikförskolan Halmstad
Förskola
GPP - Hur vi introducerar barn och vårdnadshavare på Hjulet.

Innehåll

GPP- vardaglig situation  

Introduktion                                

Syfte 

 • Att genom samtal med vårdnadshavare lära känna barn och familj så att alla barn ska bli sitt bästa jag hos oss på Hjulet. 

Läroplansmål i fokus 

 • Att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan och dess verksamhet 

 • Känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer  

 • Öppenhet och respekt 

 • Att utveckla sin identitet och känna trygghet i den 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 

 • Att barn och vårdnadshavare känner sig trygga i verksamheten.  

 • Barnen får ett öppet och tillåtande klimat där alla respekteras och får utvecklas. 

 • Att varje barn får sina behov respekterade. Ett öppet klimat mellan barn-vårdnadshavare och personal.  

 • Att förskolan använder ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar och att det utvecklas normer och regler i samspel med andra. 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

 • Vi startar med ett introduktionssamtal, som är baserad utifrån skriften ”barnets bästa”, där vi aktivt lyssnar på vårdnadshavarna och får möjlighet att lära känna barn och vårdnadshavare. Pedagogerna ger genom samtal en insyn i förskolans verksamhet samt ger möjlighet för vårdnadshavare att vara med och påverka.  

 • Vi ger vårdnadshavare och barn tillfälle att berätta och dela med sig av sin kultur. Förskolan har ett öppet och tillåtande klimat där alla respekteras och blir sedd för den man är.  

 • Att förskolan har en öppen och tillitsfull kommunikation med vårdnadshavarna kring både verksamhet och barnet. Att pedagoger och vårdnadshavare samspelar kring barnets utveckling, lärande och välbefinnande.   

 • Vi pedagoger lägger stor vikt vid att såväl barn som vårdnadshavare ska känna sig trygga med vår verksamhet. Att få en trygg och tillitsfull känsla från start där barnen sedan fortsätter att utveckla sin identitet och lärande. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: