Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bygg & Konstruktion HT 2017

Skapad 2017-11-13 16:11 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
4-klubben på Tranans förskola arbetar under hösten 2017 och våren 2018 med projekt bygg & konstruktion.

Innehåll

4-klubbens projektbeskrivning

Projektet startade med en ”kickoff” efter att vi har haft ”lära känna samtal” med barnens föräldrar och tagit reda på vad barnen har för intressen hemma, samt själva observerat barnen i den fria leken på förskolan. Gemensamt för de alla är att de just nu har ett stort intresse för bygg och konstruktion vilket vi valt att fokusera på. 

Syfte: 

Att ge barnen utrymme att få utforska olika material och använda sin fantasi till att bygga och konstruera. 

Vi pedagoger tänker att vi även ska observera barnen i deras kreativa stunder och lyssna till deras tankar och fantasier för att sedan kunna föra projektet framåt. 

Vi har som mål att under resans gång jobba mot att barnen får en bättre sammanhållning i gruppen samt att stärka det enskilda barnet.

Projektet genomförs genom att vi varje vecka utgår ifrån deras fantasi när de konstruerar samt ”spinner vidare” på barnens egna tankar och diskussioner som kommer att föra projektet framåt. 

Vi planerar att efter kickoffen, vid ett flertal  projekttillfällen, erbjuda barnen endast ett  material per gång att bygga och konstruera med, för att se om det är någon skillnad från gång till gång när det kommer till idéer om vad som ska konstrueras, beroende på vilket  material som erbjuds. 

Utvärdering: På planeringsdagen i juni 2018

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: