👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vivaldi - Normer och värden Björkris förskola

Skapad 2017-11-13 16:36 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag

Vi har observerat att gruppen har starka individer som tar för sig mer än andra. Vi arbetar dagligen med att lära barnen att visa respekt, göra förlåt, vänta på sin tur, dela med sig och att vara en snäll kompis. Det är något som gruppen behöver mycket.

 

  

 

 

 

 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

 missförstånd, kompromissa och respektera varandra,  

 

 

 

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

26/2 Förra veckan började vi att arbeta med kompisböcker. Den första handlar om att säga förlåt och vi fördjupar oss i den under en period.

19/4

vi uppmärksammade att barnen hade svårt att vänta på sin tur i gruppen. Därför valde vi att fokusera på kompis boken " vänta på sin tur". Under tiden vi var i gympasalen, ställde vi upp en trampolin och la en tjock madrass bakom. Barnen fick ställa sig i ett led och hoppa en i taget på trampolinen, när de hade hoppat fick de ställa sig längst bak i ledet och vänta på sin tur. Detta är något vi kommer jobba vidare med.

   

 

 

 

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp