👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vivaldi - Barns inflytande Björkris förskola

Skapad 2017-11-13 16:40 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag   

Vi har lagt mycket tid på att skapa rutiner och strukturer som gör att barnen känner trygghet och att de vet ungefär hur dagen kommer att se ut. Vi är tydliga i vårt ledarskap och vägleder barnen genom de aktiviteter vi genomför. Vi skapar ramarna och barnen har inflytande inom dessa ramar. Vår miljö är utformad efter barnens intressen och lärmiljöerna utvecklas och omformas efter barnens behov. Vi har en lärmiljö för skapande, en för rörelse, en för lugna aktiviteter, en där vi använder smartboarden, en där barnen kan samlas runt små stationer med olika material. Vi reflekterar hela tiden kring de olika strukturerna för att utveckla eller förändra dem. Vi har barn som älskar att vara ute och därför nyttjar vi utomhusmiljön så mycket vi kan. Vi är lyhörda inför barnens önskningar och genom att ge varje barn tid och möjlighet att välja vad de vill leka med ger vi dem inflytande. Vi observerar barngruppen och diskuterar hur vi kan hjälpa både barngruppen och varje enskilt barn utifrån de behov som finns. Har de behov av att röra sig och använda sina röster ser vi till att de får möjlighet till det. Behöver de komma ner i varv skapar vi utrymme för det. Det viktigaste för oss när det gäller att skapa en miljö där barnen har inflytande är att lyssna, vara lyhörd för barnens önskningar och att kommunicera med varandra kring våra uppfattningar om barnens behov och hur vi förhåller oss till dessa. 

Vi arbetar mycket med att  lyssna in barnen och verkligen förstå hur de tänker och vi uppmuntrar dem till att förklara hur de tänker och resonerar i olika situationer. När vi visar att vi är intresserade av deras uppfattningar och åsikter ger vi dem också verktyg som hjälper dem att stå upp för sig själva och stärka sin självkänsla. 

4/5

  • Vi har de senaste veckorna observerat barnen och sett att de har varit rastlösa. De har strosat runt och inte riktigt kunnat fokusera. Vår analys är att det beror mycket på miljön. Idag har vi förändrat några lärmiljöer och tagit bort lite material. Vi har tagit fram mer pussel, lego och ställt fram färg, penslar, kritor och papper mer synligt.

 

 

 

 

 

 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

vårt mål är att ge barnen mer eget ansvar att själva få välja aktiviteter och lägga strukturen för sina dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

-Vi provar vattnets former

- vi gör en aktivitets tavla där barnen får sätta sitt namn på den aktivitet de vill göra.

 

 

 

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

9/4

Vi upplever att väljartavlan fungerar väldigt bra. Det är ett bra sätt för barnen att ha inflytande över vad de vill göra och för oss blir det tydligt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Just nu reflekterar vi över hur vi kan utveckla lärmiljön där vi har pärlor. Hur kan vi fånga barnens intresse? Barnen har mest hällt ut pärlorna. Vi tänker att vi vill utveckla miljön genom att få dem att skapa mönster. Funderar även på att tillsätta ett material till som lockar till att skapa mönster. Har efterfrågat kakelplattor, mosaik m.m och även talat om knappar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016