Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbärs grundverksamhet

Skapad 2017-11-13 16:48 i Bräcke förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten bygger på det sociala samspelet, rutiner och struktur, lek- och lärandemiljö samt vår dokumentation av verksamheten.

Innehåll

Pedagogisk planering Blåbärs grundverksamhet

 

Grundverksamheten bygger på det sociala samspelet, rutiner och struktur, lek- och lärandemiljö samt vår dokumentation av verksamheten.

Sociala samspelet: Vi strävar efter att barnen skall känna sig trygga i olika lekkonstellationer och kunna samarbeta med alla kompisar på avdelningen. Därav använder vi oss av pedagogstyrda gruppindelningar vid några tillfällen (ex aktivitetstavlan). Vid maten, vilan och ledsituationer bestämmer pedagogerna plats och ordning. Ibland bestämmer pedagogerna indirekt genom exempelvis sifferkort och en uppmaning att ställa sig i rätt talrad.

 

Vi är närvarande pedagoger som lyssnar av barnen, dess lek och samspelet däremellan. Att lära barnen att kunna se en händelse från flera perspektiv är viktigt och toleransen för varandras olikheter och behov har ett högt värde i verksamheten.

 

Rutiner: Vi strävar efter tydlig struktur där barnen vet vad som förväntas av dem.

 

Vi har flera fasta aktiviteter varje dag; samling, titta i bok/rita i sin målarbok, vila som inträffar samma tider varje dag.

 

Lek- och lärandemiljö: Vår stora lekmatta inbjuder till lek över åldersgrupperna. När de små sover kan de stora sitta med småmaterial och konstruktionslek vid borden. Målarrummet inbjuder till skapande verksamhet och där arbetar barnen självständigt med pärlplattor, ritningar, vävar, bokstäver etc men också med pedagogstyrda aktiviteter som målartekniker eller experiment.

Lägenheten inbjuder till rollekar.

Pedagogerna tar vara på barnens intressen/tankar som dyker upp. Ex, samtal kring maten, kommande aktiviteter etc.

 

 

Förskolans värdegrund och uppdrag

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Lpfö -98 rev -16

 

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Lpfö -98 rev -16

 

Förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lpfö -98 rev -16

 

 

 

Förskolans uppdrag

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Lpfö -98 rev -16

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: