Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Abrahams religioner

Skapad 2017-11-13 19:31 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 5 Religionskunskap
Judendomen, kristendomen och islam är syskonreligioner.

De har mycket gemensamt när det gäller historia och viktiga tankar.

Varför är det så?

Vad finns det för likheter?

Vad finns det för skillnader?

Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till viktiga saker om religionerna så att du kan jämföra dem, det vill säga se likheter och skillnader.

Innehåll

Det handlar om judendom, kristendom och islam

 • Viktiga tankar om Gud och vad som är rätt & fel
 • Viktiga platser, byggnader och personer
 • Vad man gör om man är troende (ritualer)

Genomförande i undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar, läsa texter, och diskutera.

Vi kommer också att arbeta i grupper med att koppla arbetet till bild och teknik.

Du kommer att få göra en ritning av synagoga, kyrka eller moské. Denna modellen kommer du få bygga med små träklossar och du får då träna dig på att göra en hållbar konstruktion. 

Redovisning och bedömning 

Du visar vad du lärt dig dels genom att vara delaktig och aktiv vid genomgångar. Du kommer också att få träna hemma på sammanfattande texter där du får visa dina kunskaper genom att svara på frågor i kunskapstest.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningen gäller

Fortsatt träning behövs för att nå målen.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Religion
Förmågan att jämföra - se likheter och skillnader
Du känner till några viktiga platser, några viktiga personer och några viktiga handlingar i de tre religionerna. Du kan se några tydliga likheter och skillnader. Du kan också berätta varför man gör någon handling. Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du känner till flera viktiga platser, flera viktiga personer och flera viktiga handlingar i de tre religionerna. Du kan se flera likheter och skillnader. Du kan också berätta varför man gör någon handling. Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du känner till de flesta viktiga platserna, de flesta viktiga personerna och de flesta viktiga handlingarna i de tre religionerna. Du kan se flera likheter och skillnader och förklara varför det är likt eller olikt. Du kan också berätta varför man gör någon handling. Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: