👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material - Ingenting försvinner, allt finns kvar

Skapad 2017-11-13 22:23 i Rävlanda skola Härryda
Vilka olika material känner du till? Hur kan man beskriva olika material? Varifrån kommer materialet? Vad kan olika material användas till? Hur kan olika föremål sorteras och återvinnas?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Du kommer under temat få lära dig mer om olika material och deras egenskaper. Du kommer att få lära dig att sortera föremål utifrån olika egenskaper, källsortera och återvinna. Du kommer också att få veta mer om utvecklingen av olika material genom tiderna.

Innehåll

Arbetsområde

Har du tänkt på alla saker och förpackningar runt omkring oss? En del är hårda och andra är mjuka. Några är ömtåliga medan andra verkar hur tåliga som helst. I detta arbetsområde ska vi identifiera vilka material som finns, ta reda på deras ursprung och vilka egenskaper de har. Vi ska även ta reda på vart materialen ska ta vägen när inte du eller jag använder dem längre! Vi ska lära oss hur vi sorterar på rätt sätt så att vi kan ta vårt ansvar för en hållbar utveckling!

Mål

Vi arbetar tematiskt i NO och svenska med material som finns runt omkring oss.

I temat kommer du att få träna dina förmågor att:

 • ställa hypoteser och göra undersökningar
 • beskriva olika material
 • samtala om hur man källsorterar
 • använda begrepp såsom material, egenskaper, återvinning, källsortering, avfall och återanvändning,  

Bedömning

Du ska efter avslutat tema kunna:

 • sortera några föremål efter deras egenskaper
 • utföra ett enkelt experiment som du dokumenterar
 • berätta om hur material kan återvinnas och källsorteras
 • berätta om något materials historia, t.ex. plast

Undervisning

Vi startar med att gemensamt diskutera vad du kan om material som finns i vår omgivning. Du får titta närmare på föremål och får fundera på materialet och dess egenskaper.

Du kommer att:

 • få träna olika begrepp som beskriver olika föremål
 • i grupp utföra olika experiment för att ta reda på olika materials egenskaper.
 • träna på att dokumentera dina experiment.
 • sortera material efter olika egenskaper
 • se på film
 • läsa faktatexter om olika material
 • diskutera olika materials historia.
 • samtala om och källsortera olika föremål
 • skriva en dikt om avfall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Material - Ingenting försvinner, allt finns kvar

Rubrik 1

Nivå 1
Jag kan lite men behöver träna mer
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Diskutera och beskriva
- beskriva och förklara materials egenskaper
Du kan med stöd av en vuxen beskriva olika materials egenskaper.
Du kan prata om och beskriva olika material utifrån utseende, magnetism, flyter/sjunker och ledningsförmåga.
Du kan prata om och beskriva olika material med hjälp av naturvetenskapliga begrepp.
Sortera och gruppera material
- sortera och gruppera olika material.
Du kan med stöd av en vuxen sortera och gruppera olika material efter egenskaper.
Du kan sortera och gruppera olika material efter egenskaper.
Du kan sortera och gruppera olika material efter egenskaper. Du kan även förklara varför de sorteras som de gör.
Historisk bakgrund
-berätta om hur något material (t.ex. glas, plast, metall, kartong) utvecklats och använts genom tiderna.
Du kan med stöd och hjälp berätta om något materials utveckling och användning från förr till nu.
Du kan berätta om något materials utveckling och användning från förr till nu.
Du kan berätta om flera materials utveckling och användning genom tiden.
Källsortering
-sortera och gruppera några vanliga förpackningar i vår vardag.
Du kan med stöd av en kamrat eller vuxen komma på var du kan sortera olika förpackningar och vad någon symbol på containrarna betyder.
Du kan på egen hand källsortera och berätta i vilken container du ska lägga några olika förpackningar. Du kan säga vad symboler betyder som finns vid källsorteringen.
Du kan självständigt källsortera olika föremål och förpackningar samt motivera varför de sorteras just så. Du kan berätta vad som händer med föremålen efter inlämning i de olika containrarna.
Undersöka
- genomföra olika experiment för att ta reda på olika materials egenskaper, exempelvis: om de flyter/sjunker, är magnetiska, leder ström.
Du kan med mycket stöd av en vuxen genomföra enkla undersökningar för att ta reda på olika materials egenskaper.
Tillsammans i grupp kan du genom enkla undersökningar testa olika egenskaper hos material.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar från början till slut.
Dokumentation
- ställa hypotes (gissningar om resultatet) samt skriva eller rita vad som händer under experimenten.
Du har glömt att dokumentera dina experiment.
Du har dokumenterat dina hypoteser och resultat med bilder eller ord. Det är ganska lätt att förstå.
Du har på egen hand dokumenterat dina resultat på ett noggrant och systematiskt sätt. Det är lätt att ta del av resultaten.
Begreppsförmåga
-förstår och förklarar viktiga ämnesbegrepp, exempelvis: material, egenskaper, avfall, källsortera, återvinna.
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du kan förstå och förklara flera viktiga begrepp.
Du använder många begrepp i tal och skrift.