Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi samt Kol o förbränning 8an

Skapad 2017-11-14 08:44 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
En Lpp för arbete med organisk kemi i årskurs 8.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I din vardag så kommer du i kontakt med organiska ämnen för de finns i mat, böcker, trä, bensin och mycket annat. Kol ingår i väldigt mycket och är inte bara som träkol. Hur ska vi tänka kring olja och kol i framtiden är viktiga saker vi ska diskutera.

Innehåll

 Vi kommer att arbeta enligt följande:

V.49

7.1 och 10.1 Kolatomen är en mångsidig byggsten, Det finns många former av kol

7.2 Kolväten är grunden i organisk kemi

V.50

7.3 Omättade kolväten

Laboration

V.2

7.4 Alkoholer

V.3

7.5 och 7.6 Organiska syror och estrar

Laboration

V.4

Resonera kring fossila bränslen och kolets kretslopp

V.5 

PROV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Sammanfattning på kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolkemi

E
C
A
Begreppsförmåga
Du har baskunskaper om materia t.ex. vad som är speciellt med atomen kol. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. T.ex. genom att kunna beskriva kolets kretslopp. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien. T.ex. genom att kunna beskriva kolets kretslopp. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien. T.ex. genom att kunna beskriva kolets kretslopp. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Laboration
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Laboration
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Analysförmåga
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft och vatten. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft och vatten. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft och vatten. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen.
Förmåga att hantera information
Du kan söka naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner och i enkla texter.
Du kan söka naturvetenskaplig information på ett utvecklat sätt i diskussioner och i enkla texter.
Du kan söka naturvetenskaplig information på ett välutvecklat sätt i diskussioner och i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: