Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-11-14 10:28 i Kvibilleskolan Halmstad
Det här är en pedagogisk planering om Norden. Den innehåller namngeografi, natur- och kulturlandskap, geografiska begrepp, kartkunskap och kopplat till svenskans kunskapskrav om våra grannspråk
Grundskola 4 – 5 Geografi
Då har det blivit dags för lite kartkunskap och geografi. Den här gången ska vi ta oss en titt utanför Sveriges gränser närmare bestämt till våra nordiska grannländer.

Innehåll

SYFTE

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

 • kunna analysera och göra jämförelser mellan Nordens länder.
 • lära dig hantera en kartbok.
 • utveckla din förmåga att använda geografins begrepp
 • utveckla din läs-och analysförmåga

Undervisningen, centralt innehåll

Ni kommer att få lära er:

 •  fakta om Nordens olika länder och hur natur-och kulturlandskapen ser ut.
 • var människorna bor och varför.
 • namn och läge på Nordens länder, städer och vatten.
 • att kunna använda kartböcker på ett fungerande sätt.
 • ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa texter både tillsammans och enskilt.
 • ha genomgångar och diskussioner.
 • använda oss av blindkartor för att träna in namngeografin.
 • diskutera och skriva ner relevant fakta från serien Geografens testamente.
 • läsa/lyssna på ämnesinnehållet i läroboken och diskutera ämnesinnehållet i helklass och i smågrupper. 

Bedömning

 

 • Hur du använder dig av de geografiska begreppen på lektionerna och hur delaktig du är på lektionerna.
 • Hur väl du kan föra resonemang när vi diskuterar de UR filmerna.
 • Namngeografi Norden prov.
 • Läxförhör på viss del av lärobokens ämnesinnehåll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Ge
NORDEN

Uppnår ännu ej
Godtagbara
Mer än godtagbara
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på karta.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länder är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vilka de nordiska länder är och placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi:Huvudstäder, hav, bergskedjor i Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna, haven och bergskedjorna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en Nordenkarta.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna, haven och bergskedjorna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en Nordenkarta.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge någon orsak till födelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Natur- och kulturlandskap
Du ska känna till de natur- och kulturlandskapen som finns i Norden.
Du känner till några av Nordens olika natur- och kulturlandskap.
Du känner till många av Nordens olika natur- och kulturlandskap och kan berätta om olika naturtyper. Du kan även berätta om vilka naturresurser som finns och betydelsen och konsekvensen av dessa för samhället.
Kartan
Du ska kunna redogöra för kartans symboler och uppbyggnad.
Du kan med viss säkerhet tala om vad kartans symboler innebär.
Du kan med säkerhet tala om vad kartans symboler innebär.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp, som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi t.ex. klimat, naturgeografi, kulturgeografi, väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jämförelser mellan länderna.
Du ska kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna vad gäller natur, hur människorna lever, hur de utnyttjat sitt lands resurser och med hjälp av detta försöka analysera vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan resonera om någon/några likheter och skillnader vad gäller natur och samhälle i de nordiska länderna och kan enkelt redogöra för något/några förslag på konsekvenser det fått för människa, natur och samhälle.
Du kan resonera om några olika likheter och skillnader vad gäller natur och samhälle i de nordiska länderna och för utvecklade förslag på konsekvenser det får/fått för människa,natur och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: