Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens utveckling

Skapad 2017-11-14 13:36 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer arbeta med teknikens historia. Huvudfokus kommer ligga på den elektroniska och digitala utveckling som skett under 100 år och även blicka frammåt vad som händer sen.
Grundskola 9
Utvecklingen av olika produkter som vi har haft nytta av har varit stor och mycket stor i vissa fall. På vilket sätt de utvecklats och varför de utvecklats som de gjorts är något som man kan fundera på och även hur de kommer att se ut i framtiden.

Innehåll

Syftet

Få en mer utvecklad kunskap gällande hur en teknisk innovation blir till, en grundläggande kunskap om tekniken i  "närhistorien" samt utveckla tankar och resonera om framtiden och vad som driver tekniken vidare.

 

Arbetsuppgifter:

- Du ska ta reda på hur en teknisk produkt utvecklats genom åren. Från första början tills hur de ser ut och fungerar idag. (välj ut vissa årtionden om det finns en väldigt lång historia)
Du ska ha med hur följande har utvecklats: färg, form, funktion, material samt annat intressant att nämna.

- Du väljer ut något i ditt arbete som du gör en QR-kod av.

 

Redovisning:

Du redovisar muntligt ditt arbete för gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Teknikens utveckling

E
C
A
Ny nivå
Muntlig förmågs + begrepps förmåga
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället förändras och ger exempel på vad som gör att tekniken utvecklas.
Analysförmåga
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Analysförmåga
Du kan enkelt resonera vad du tror att din tekniska pryl får för betydelse i framtiden.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt vad du tror att din tekniska pryl får för betydelse i framtiden.
Du kan resonera välutvecklat vad du tror att din tekniska pryl får för betydelse i framtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: