Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörseln - Hörselmemory

Skapad 2017-11-14 14:01 i Enebackens förskola Bengtsfors
Förskola
Barnen får till uppgift att benämna föremål som tappas i golvet utan att se vad det är.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund

Vi har skapat aktiviteter med fokus på kroppens olika sinnen. Denna aktivitet utgår från hörseln.

Mål

Att lära barnen att lyssna noga för att kunna identifiera skillnaderna i ljud mellan olika föremål.

Aktiviteten sker i grupp vilket utvecklar barnens tålamod, turtagning och respekt för sina kamrater.

 

Metod

Pedagogen presenterar ett antal förmål för barnen. (Prova innan att tappa föremålen i golvet för att se att det finns distinkt skillnad mellan ljuden.) variera mellan tunga, mjuka, föremål som studsar och föremål som landar med en gång.

När pedagogen låtit barnen lyssna på hur alla föremål låter nör de tappas i golvet, placerar sig pedagogen bakom ett skynke eller liknande för att vara helt dold. Pedagogen tappar ett föremål åt gången och endast genom att lyssna ska barnen identifiera vilket föremål det är.

Vi har valt att utföra aktiviteten under våra samlingar och byter ut föremålen med jämna mellanrum.

 

Uppföljning och Utvärdering

Vi dokumenterar genom fotografering och utvärderar under vår planering.

 

Analys och Utveckling

Vi väljer att barnen får räcka upp handen när de ska gissa föremål och väljer vem som får komma till tals. När ett barn gissat rätt får barnet komma och hjälpa pedagogen att välja vilket som blir nästa föremål. På så sätt får barnet ta eget ansvar och ökar tilliten till sin egen förmåga och valmöjlighet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: