Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering - Språkprojektet

Skapad 2017-11-14 14:41 i Tranan ULNA Förskolor
Projektplanering
Förskola
Projektplanering - Språkprojektet

Innehåll

Språkprojektet

Bakgrund

Vi har på vår avdelning en låda full med böcker. Den här lådan ser vi att barnen har haft stor dragningskraft till. När barnen kommer in till avdelningen är de många av barnen som väljer att gå mot aktivitetshörnan (litteratur) där böckerna finns. Det är alltid något barn som tar ner lådan och ställer den på mattan så alla kompisarna lättare kan ta en varsin bok. De väljer ut en bok som intresserar dem och läser den oftast på mattan eller vid ett bord. Många av barnen vill också att vi ska läsa högt för dem. Och snabbt blir det en liten grupp av barn som har slutit upp till högläsningen. Barnen diskuterar med oss och med varandra om olika dilemman och händelser som sker i böckerna, ställer frågor och uttrycker tankar. Böckerna läses om och om igen och lockar barnen med att kommunicera med varandra med talspråket. Våra lära - känna samtal med barnens föräldrar skvallrar också för att det finns ett stort intresse för böcker även i hemmet.

 

Syfte

Vårt syfte med projektet är att utmana barnen att utveckla talspråket och kommunikationen.

 

Tillvägagångsätt/metod

Projektet är anpassad utifrån barnens intresse och behov. Vi startar projektet med att bjuda in barnen på en kick-off, då vi har inrett avdelningen inspirerande med bl.a. böcker som hänger ner från taket och bokstäver i girlanger. Nya böcker och sångböcker, mysig läshörna, sagofigurer på väggen som lockar till sång, högläsning, munmotoriska övningar, sagolådor, gosedjur från sagor, bokpåse (barnen får ta med sin favoritbok hemifrån som vi läser och pratar om). Som avslutning på projektet gör vi ett besök (gruppvis) på biblioteket och lånar varsin bok som vi läser och pratar om.

Vi kommer att observera och dokumentera de olika projekttillfällena med kamera och filminspelning samt med skriftlig observation, för att se vart barnens intresse för oss vidare.

 

Utvärdering

På studiedagen  januari 2018

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: