👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bodyparts and clothes

Skapad 2017-11-14 15:25 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
Hur beskriver man någons utseende på engelska? Hur ska man kunna förklara för en doktor var man har ont? Och ska man egentligen få hjälp att hitta det perfekta klädesplagget om man är i USA?!

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna har kunskaper om några kroppsdelar och färger. De har begränsade kunskaper kring att beskriva med hela meningar och att använda verben "to be" och "to have". Eleverna behöver utveckla sina kunskaper kring att använda det engelska språket i tal.

 

Konkretisering av målen

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att kunna

 • peka ut några av våra kroppsdelar och berätta vad de heter
 • på ett enkelt sätt beskriva vart du har ont någonstans när du ska till doktorn
 • på ett enkelt sätt förklara vad du har för kläder på dig
 • böja verben to be och to have
 • sätta a eller an framför substantiven samt veta hur man ändrar från singular till plural

För att nå mer än godkänt ska du kunna

 • peka ut många av våra kroppsdelar och berätta vad de heter
 • med säkerhet beskriva vart du har ont någonstans när du ska till doktorn
 • detaljerat förklara vad du har för kläder på dig
 • böja verben to be och to have
 • sätta a eller an framför substantiven samt veta hur man ändrar från singular till plural

 

Begrepp: a, an, be, am, is, are, have, has, kroppsdelar, kläder.

 

Genomförande

Arbeta enskilt och gemensamt med arbetsblad.

Lekar

Vi kommer spela teater i form av ett doktorsbesök och en shopping-situation.

Göra våra egna memoryspel för att träna vad kroppsdelarna och olika klädesplagg heter.

Vi kommer att arbeta gemensamt med grammatiska övningar.

Vi använder oss av cromebooks för att lära oss genom spel och övningar digitalt.

 

Anpassningar

iPad/Chromebook för att skriva/översätta

Få texter upplästa

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation:

Test på kroppsdelar och kläder, muntligt

Arbetsblad

Kort text där du beskriver dig själv

 

Bedömning:

Du är aktiv och visar dina kunskaper på lektionerna

Test på kroppsdelar och kläder, muntligt

Kort text där du beskriver dig själv

Spela upp teater

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6