👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska begrepp

Skapad 2017-11-14 16:00 i Helenedal ULNA Förskolor
Förskola
Barnet utvecklar sin förmåga att förstå och använda sig av matematiska begrepp.

Innehåll

 

Syfte:

Syftet med denna planering är att barnet ska få fortsatta utmaningar i sitt intresse för att utveckla en förståelse för matematiska begrepp.

Mål: 

utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Målkriterier: 

 • utvecklar sin förmåga att förstå och använda sig av matematiska begrepp
 • samtalar med varandra för att lösa problem
 • känna igen begrepp som: många, massor,få, mycket,lite, större än, mindre än, liten och stor.
 • när barnen förstår och använder begrepp lika, olika, par, udda, jämn, hälften och para ihop.
 • räkneramsa. 0-10 och 10-0, koppla räkneorden till antal.
 • när barnen kan förstå och påvisa lägesbegrepp exempelvis över, under, bredvid, framför, bakom.
 • sortera efter exempelvis färger, former, storlek, känner igen de geometriska formerna och känner till deras namn.

 

Målet når vi genom att: Hur?

 • dela in barnen i grupper efter ålder, mognad och aktivitet. 
 • genom att använda oss av rim, ramsor, sånger, vardagsaktiviteter och skapande.
 • använda oss av (och utgå ifrån) böckerna om Rutan och Randan.
 • vi låter barnen sortera exempelvis: klossar, djur, leksaker, sortera strumpor i par efter färg och mönster.
 • spela spel, exempelvis: memory och barn yatzy.
 • vi sätter ord på och introducerar olika matematiska begrepp.
 • I storsamlingen, i mindre grupper och i lekar som uppstår samt i planerade aktiviteter. 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016