Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklassen

Skapad 2017-11-14 16:15 i Östra Karups skola Båstad
Under tiden i förskoleklassen kommer du att på ett lekfullt sätt utveckla din språkliga medvetenhet. Du förbereds inför den fortsatta läs- och skrivinlärningen i årskurs 1 genom att träna på rim- och ramsor, meningar och ord, stavelser, olika språkljud, begrepp och bekanta dig med bokstäver.
Grundskola F Svenska
Under ditt år i förskoleklassen kommer du på ett lekfullt och roligt sätt arbeta med språket. Detta gör att du blir nyfiken och intresserad utav att lära dig att läsa och skriva

Innehåll

Var är vi?

Barnen har olika språklig medvetenhi sitt bagage. Vi möter barnen där de befinner sig i sin utveckling och utmanar dem vidare. 

Vart ska vi?

Vi arbetar med språklek i förskoleklassen. Syftet med språklekar är att stimulera barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen. Denna typen av språk träning kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Vi introducerar bokstäver och bokstavsljud för att eleverna ska känna igen bokstäverna och kunna använda sig av dem i fortsatt läs- och skrivinlärning.

Hur gör vi?

Vi arbetar efter Bornholmsmodellen. Detta innefattar träning inom dessa områdena.

 • lyssnade lekar
 • rim och ramsor
 • meningar och ord
 • stavelser
 • första ljudet i ordanalys och syntes av fonem

Vi arbetar med bokstäver på ett lekfullt sätt för att vi vill att eleverna ska lära känna bokstavsljudet och vad de heter. 

 • Bokstavsgenomgång
 • Arbete med bokstäver både praktiskt och teoretisk  
 • Vi spelar spel för att utveckla språk och samarbete

 Kartläggning

 Vi kartlägger vart eleverna ligger i sin språkliga medvetenhet enligt skolverkets kartläggnings material. Efter kartläggningen ser vi vad vi behöver fokusera på i vårt fortsatta arbete med den språkliga medvetenheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: