👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 3: Sociala och kulturella interaktioner

Skapad 2017-11-14 21:01 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Pedagogik
Detta arbetsområde handlar om sociala och kulturella förhållandens påverkan på människans interaktion och kommunikation

Innehåll

Struktur för arbetsområdet

Vecka 46: Introduktion av arbetsområdet med fokus på mål och bedömning

Vecka 47: Filmvisning Jalla Jalla av Josef Fares + genomgång av begrepp

Vecka 48: Genomgång av begrepp samt reflektion i grupp

Vecka 49: Förberedelser av uppgift

Vecka 50: Genomförande av muntlig examination

Vecka 51: Genomförande av muntlig examination

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang.
  Ped
 • Förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv.
  Ped
 • Förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.
  Ped
 • Centralt innehåll
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
  Ped  -

Matriser

Ped
Arbetsområde 3. Sociala och kulturella interaktioner

E
Kunskapskrav
D
C
Kunskapskrav
B
A
Kunskapskrav
Begrepp och teorier
Eleven för klarar begrepp och teorier med viss säkerhet Misstolkningar förekommer
Uppfyller kriterierna i C till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med viss säkerhet Enstaka misstolkningarförekommer
Uppfyller kriterierna i A till en viss del.
Eleven förklarar begrepp och teorier med säkerhet Inga misstolkningarförekommer
Kommunikation och interaktion
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Enkelt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationen från en synvinkel. Utförligt. Enstaka misstolkningar kan förekomma.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. Krav: Reflekterar över situationer från flera synvinklar Inga misstolkningar förekommer.
Åsikter
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
I diskussionen framför eleven tydliga argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
I diskussionen framför eleven tydliga och vinklade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.