👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande programmering ht-17

Skapad 2017-11-15 09:11 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Teknik
Du använder Ipad och dator varje dag, men vet du vad som händer "bakom"? Varje gång du klickar på din Ipad så finns det långa rader med kod som talar om för Ipaden vad den ska göra. Hur går det till? Det och en del annan IT-kunskap ska du få mer kunskaper om.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om grundläggande programmering. Du kommer att få lära dig:

 • varför programmering är viktig kunskap
 • exempel på problem som kan lösas med programmering
 • vad programmering är
 • hur man programmerar i Kojo med programspråket Scala
 • var i samhället det finns programerde föremål

Genomförande

Arbetsområdet pågår under höstterminen 2017

Vi kommer att ha genomgångar, läsa texter och göra gemensamma övningar. Dessutom kommer ni i par att få arbeta med uppgifter i Kojo och avslutningsvis kommer du att få göra ett eget program. Du kommer också att skriva en artikel där du antingen intervjuar en person som jobbar med programmering eller fördjupar dig om någonting i samhället som bygger på kod.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under arbetet med uppgifterna i Kojo och vid arbetet och redovisningen av ditt eget program. Artikeln lämnas in.

Elevinflytande

Du få möjlighet att göra egna val i arbetet med ditt eget program och med valet av innehåll i artikeln.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningen gäller TEKNIK

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Teknik
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Teknik
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknik
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.