👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2017-11-15 09:58 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik

Innehåll

Konkreta mål

Efter arbetsområdet ska du kunna förklara/beskriva/ge exempel på:

 • vad ljud är.
 • skillnaden mellan ton och buller.
 • vad som menas med höga och låga toner.
 • vad som menas med starka och svaga ljud.
 • hur ljud förs vidare i olika material.
 • hur ljud uppfattas av örat.
 • hur ljud kan var skadligt.

 

 • vad ljus är.
 • olika ljuskällor.
 • hur ljus kan skapa skuggor.
 • hur ljus reflekteras och absorberas.
 • hur ljus förs vidare i olika material.
 • hur ljus uppfattas av ögat.
 • hur ögat uppfattar färger.
 • någon/några uppfinningar där linser används.

Undervisning

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar
 • läsa fakta och diskutera (både i grupp och enskilt)
 • svara på frågor
 • skriva texter
 • titta på filmer och bilder
 • göra experiment

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på, beskriva och förklara olika egenskaper hos ljud
 • ge exempel på, beskriva och förklara olika egenskaper hos ljus
 • berätta om någon uppfinning där linser används. 
 • genomföra enkla undersökningar         
 • dokumentera dina undersökningar                                                                                                   
 •  

Arbetet kommer att avslutas med ett prov.

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

svängning                                                  ljuskällor
molekyler                                                   absorberas                                                 
ljudvågor                                                    reflekteras
vibrationer                                                  pupill
förtätning/förtunning                                   regnbågshinna
vakuum                                                       lins
ytteröra                                                       näthinna
hammare                                                    synnerv
städ                                                            sinnesceller
balansorgan                                               bryts
nerv                                                            spektrum
trumhinna                                                   ljusstråle
stigbygel                                                     skugga
snäcka                                                        linser                                                   
hög ton                                                       glasögon
låg ton                                                        kamera 
korta ljudvågor                                            kikare
långa ljudvågor
frekvens
hertz (Hz)
ultraljud
volym
starkt
svagt
decibel (dB)
smärtgräns
eko

 

 

 

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6