👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - systerreligionerna

Skapad 2017-11-15 10:39 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Denna mall använder vi på Strandängsskolan 7-9.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under arbetsområdet systerreligionerna kommer du med dina tidigare kunskaper om Judendom få tillfälle att jämföra de tre religionerna Judendom, Kristendom och Islam med varandra. Varför kallas just dessa religioner för systerreligioner, vilka likheter och skillnader finns det mellan dem? Jämförelsen kommer vara möjlig först när du under resans gång tagit till dig ny kunskap om både Kristendom och Islam vad gäller deras historia, viktiga personer och händelser, deras heliga skrifter och sätt att leva och utöva sin religion o.s.v.

Innehåll

 

Allt vi gör i SO i år 7-9 är betygsgrundande för slutbetyget i år 9.

 

Under arbetsområdet kommer eleven få möjlighet att träna på följande förmågor;

·      analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

·      analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

·      söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Undervisning – Så här gör vi

·       Baskunskaper inhämtas via genomgångar och läromedel text och frågor

·       Film

·       Gruppuppgifter

·       Diskussioner

 

Så här redovisar du dina kunskaper

·       Delaktighet i diskussioner.

·       Skriftligt prov.

 

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala, beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE)

 

Eleven har goda kunskaper om hinduismen, buddhismen och islam och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE)

 

Eleven har mycket goda kunskaper om hinduismen, buddhismen och islam och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE)

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE)

 

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE)

 

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (RE)

 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (RE)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (RE)

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. (RE)

 

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. (RE)

 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. (RE)


 

Upplägg och planering av arbetsområdet – systerreligioner

Läromedel som används under arbetsområdet är Religion 8, även arbetshäften kommer används som läraren delar ut vid arbetstillfället.

 

V.45

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3 - Inledning av Kristendom + genomgång

 

V.46

Lektion 1 – Arbeta med text och bild s.34-41 + frågor 1-16 s.41 (Historien om Jesus)

Lektion 2 – Arbeta med text och bild s.34-41 + frågor 1-16 s.41(Historien om Jesus)

Lektion 3 – Arbeta med text och bild s.34-41 + frågor 1-16 s.41 och diskussion. (Historien om Jesus)

 

V.47

Lektion 1 – Arbeta med text och bild s. 42-46 + frågor 1-12 s.47 (Kristendomens skrift)

Lektion 2 ­- Arbeta med text och bild s. 42-46 + frågor 1-12 s.47 (Kristendomens skrift)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s. 42-46 + frågor 1-12 s.47 (Kristendomens skrift)

 

V.48

Lektion 1 -  Arbeta med text och bild s.48-53 (Läran växer fram)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.48-53 (Läran växer fram)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s.54-66 + frågor 1-15 s.67 (Riktningar)

 

V.49

Lektion 1 - Arbeta med text och bild s.54-66 + frågor 1-15 s.67 (Riktningar)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.54-66 + frågor 1-15 s.67 (Riktningar)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s.54-66 + frågor 1-15 s.67 (Riktningar)

 

V.50

Lektion 1 -  Arbeta med text och bild s.76-82 + frågor 1-12 s.83 (Vardag och högtid)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.76-82 + frågor 1-12 s.83 (Vardag och högtid)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s.76-82 + frågor 1-12 s.83 (Vardag och högtid)

 

V.2

Lektion 1 -  Arbeta med text och bild s.84-90 + frågor 1-18 s.91 (Historien om Muhammed)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.84-90 + frågor 1-18 s.91 (Historien om Muhammed)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s.84-90 + frågor 1-18 s.91 (Historien om Muhammed)

 

V.3

Lektion 1 -  Arbeta med text och bild s.92-94 + frågor 1-6 s.94 (Islams skrift)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.95-102 + frågor 1-9 s.103 (Islams lära)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s.95-102 + frågor 1-9 s.103 (Islams lära)

 

V.4

Lektion 1 -  Arbeta med text och bild s.104-116 + frågor 1-8 s.117 (riktningar och vardag/högtid)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.104-116 + frågor 1-8 s.117 (riktningar och vardag/högtid)

Lektion 3 - Arbeta med text och bild s.104-116 + frågor 1-8 s.117 (riktningar och vardag/högtid)

 

V.5

Lektion 1 -  Arbeta med text och bild s.104-116 + frågor 1-8 s.117 (riktningar och vardag/högtid)

Lektion 2 - Arbeta med text och bild s.104-116 + frågor 1-8 s.117 (riktningar och vardag/högtid)

Lektion 3 – Arbeta med text och bild s.104-116 + frågor 1-8 s.117 (riktningar och vardag/högtid)

 

V.6

 

Lektion 1 -  Prov i systerreligionerna

 

 

Matriser

Re
Kopia av Religionskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9

E
C
A
1A - Världsreligionerna: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
1B - Världsreligionerna: Kunskaper - Beskriva, visa samband
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2 - Jämförelser
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3 - Religion och samhälle
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4 - Religion och individen
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5A - Etik och moral: Resonemang
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
5B - Etik och moral: Begrepp och modeller
Området har berört kunskapskravet.
och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6A - Källor: Använda
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
6B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet.
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.