👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-17 SO:Sh åk:4 - Individer och gemenskap

Skapad 2017-11-15 11:43 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med hur familjer kan se ut, vilka rättigheter man har som barn och hur förutsättningarna ändras beroende var man är född v. 45-48
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi kommer under v.47-50 att arbeta med hur familjer kan se ut, om varför man går i skolan, om mobbning och vilka rättigheter samt skyldigheter man har som barn.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Vi kommer arbeta med läromedlet PULS Samhällskunskap s.4-36 och s.122. Vi kommer även arbeta med det digitala läromedlet Loops. Under hela processen kommer vi arbeta med centrala begrepp för området som vi dokumenterar och skriver förklaringar till. Dessa ska du sedan visa att du kan använda i din text som du skapar i slutet av området.

Centrala begrepp: familj, gift, sambo, skilsmässa, adoption, rättigheter, skyldigheter, skollag, läroplan, betyg, BRIS, barnkonventionen, fysisk och psykisk mobbning, nätmobbning, brott, ofredande, misshandel, skadegörelse, olaga hot, förtal, grupptryck, fördomar, rasism.

Bedömning

Du bedöms under hela arbetsprocessen både det du visar muntligt och skriftligt.

Bedömning kommer även ges på den avslutande övning som du ska utföra: En god gärning samt den text som du ska skapa utifrån begreppen för området.

All bedömning sker på Unikum; matriser: HT-17 SO:Sh åk:4 Individer och gemenskap.

Konkretisering av mål

Målet med området är att du ska kunna berätta om:

 • Familjer, förr - nu, gifta - skilda, hjälpa till hemma, vänner.
 • Skolan, varför går man i skolan, vem bestämmer, när det inte fungerar i skolan - eller hemma.
 • Du har rätt att vara dig själv - mobbning i skolan och på nätet.
 • När barn mår dåligt; BRIS - Barnkonventionen

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar med olika inriktningar inom arbetsområdet och små skrivövningar, vi kommer se film och diskutera olika dilemma där man ska ställning om olika saker. Vi kommer även att prata både i hel klass och i grupper om olika frågor.

Vi kommer lära oss om relevanta begrepp för området.

Arbetsområdet kommer att avslutas med en praktisk handling som heter: En god gärning samt en skriftlig uppgift.

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6