Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pneumatik/hydraulik åk 9

Skapad 2017-11-15 12:51 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Styr och reglerteknik med hydraulik och pneumatik.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du kommer under detta område göra en valfri konstruktion med hjälp av antingen hydraulik eller pneumatik. Klassen kommer att tränas i ritteknik, konstruktion, hållfasthet, planera och genomföra en valfri byggnation . Under arbetets gång ska du även skriva loggbok över vad som hänt och vad man planerar inför nästa lektion. Som avslutning på området får du/gruppen redovisa sina konstruktioner samt skriva en rapport.

Innehåll

Uppdrag:

Ni ska konstruera en modell som styrs av pneumatik eller hydraulik. Modellen ska ha ett bestämt syfte och uppfylla ett speciellt behov. Se gärna filmen med elevarbeten från en annan skola.

 

 

I utvecklingsarbetet ska ni följa de olika faserna i arbetsgången (här nedan).

 

 

 

Arbetsgång:
 

1. Idé
 
Vilken funktion? Vilket behov? Förslag till lösningar? Design?
 
2. Skiss
 
Skiss som beskriver konstruktionen.
 
3. Materiallista
 
Vilket material behövs?
 
4. Ritning
 
Ritning av konstruktionen med mått.
 
5. Bygga
 
Bygg konstruktionen enligt din ritning.
 
6. Prova
 
Testa din konstruktion.
 
7. Utvärdera
 
Hur gick det? Fungerade den som du tänkt det? Vad kan förbättras?
 
8. Ändra
 
Gör förändringar
 
9. Sammanfatta
 
Enkel rapport som sammanfattar ditt arbete.
Dagbok/loggbok vad händer vid varje lektion?
 
10. Redovisa
 
Redovisa ert arbete för varandra.

Visa vad du lärt dig

Under tiden för byggandet

 

 Efter varje avslutat pass kommer du att få göra en enkel avstämning i din lärlogg på paddan, genom att kort besvara på

- Detta har jag gjort idag

- Detta har jag tänkt på under lektionen (problem, kvalitet, utveckling)

- Vad kommer du starta med nästa gång

Uppgifter

 • Inlämning av loggbok (Pneumatik)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Pneumatik/Hydraulik

Rubrik 1

E
C
A
Tekniska lösningar
I din analys beskriver du de delar som är enkla att upptäcka och hur de samverkar för att uppnå funktion.
I din analys beskriver du ingående/noggrant de delar som är enkla att upptäcka och hur de samverkar för att uppnå funktion.
I din analys beskriver du ingående/noggrant de delar som är enkla att upptäcka och hur de samverkar för att uppnå funktion och visar på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Du visar att du kan pröva olika ideér som du får. Din modell är ganska enkelt konstruerad. Det kanske saknas en del saker och vissa delar har blivit slarvigt utförda.
Du visar att du kan pröva och göra om olika ideér som du får. Din modell är mer utvecklad. Den fungerar och ser välgjord ut.
Du visar att du kan pröva och göra om olika ideér som du får. När du prövar och gör om dina ideér följer du en plan som du har. Din modell är mycket välutvecklad. Den fungerar mycket bra och är mycket välgjord.
Formulera och välja alternativ
Du behöver mycket hjälp för att komma framåt i ditt arbete. Du vet inte riktigt hur du ska göra och fastnar ofta och vet inte hur du ska komma vidare.
Du är ganska självständig i ditt arbete. Du förstår hur du ska komma vidare när du fått lite tips på vägen.
Du är självständig i ditt arbete. Du kommer ofta på själv hur du ska göra för att komma vidare i ditt arbete när problem uppstår.
Dokumentera
Din skiss och ritning är enkelt gjorda
Din skiss och ritning är välgjorda och tydliga.
Din skiss och ritning är mycket välgjorda och tydliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: