👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft Fy 7

Skapad 2017-11-15 15:03 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
För drygt 300 år sedan beskrev Isaac Newton hur krafter kan skapa eller förändra rörelser hos allt från bilar till planeter. Det här avsnittet handlar om just rörelser och krafter.

Innehåll

Mål

Här får du lära dig:

• att identifiera flera olika slags krafter

• att det är en förändring av krafter som skapar rörelser

• hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, till exempel

inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner

• hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid

och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter

• använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga

fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall

• samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och

kraft

Viktigt när du att arbetar:

Genomföra laborationer och dokumentera dem

Förstå områdets begrepp och kunna använda dem

Se och prata om demonstrationer

Teori med utgångspunkt från boken och filmer

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Du kan visa dina kunskaper när du pratar om fysik, arbetar praktiskt och när du skriver labbrapporter. 

Planerad tidsåtgång: v39 - 40

Undervisningens innehåll - Rörelse och kraft:

 • Att identifiera flera olika slags krafter
 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • Hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkar våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner
 • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall
 • Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med faktakunskaper, enskilt och i grupp med demonstrationer
 • Vi kommer att planera och genomföra laborationer.
 • Vi kommer att ha diskussioner kring området
 • Vi kommer se en del filmer i ämnet och diskutera innehållet

Redovisning av kunskaper

 • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
 • Laborationer
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter/laborationer
 • Skriftlig bedömningsuppgift
 •  

 

Uppgifter

 • Labb Dynamometer