👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En hylla på beställning! Grupparbete om hörnsammanfogning.

Skapad 2017-11-15 16:27 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
En intoduktion till hörnsammanfogning med skruv. Uppgiften är utformad som gruppuppgift.
Grundskola 5 – 6 Slöjd
I den här uppgiften kommer vi att lära oss om någonting som kallas hörnsammanfogning. Det handlar om att sätta ihop två brädbitar till ett hörn. Det finns flera sätt att göra detta på, vi kommer att pröva på skruv och vi kommer att bygga hyllor. När du har gått igenom denna workshop så kommer du att vara förberedd för att självständigt arbeta med en egen uppgift i trä.

Innehåll

Eleverna arbetar i grupper om tre. Varje grupp ska tillverka en hylla i furu med tre hyllplan, den ska vara 45 cm på ena hållet och 30 cm på andra. Hur och med vilka verktyg får de klura ut tillsammans. Läraren finns till stöd och som bollplank. Det kommer också att finnas stationer i klassrummet med lämpliga verktyg och tips för de olika momenten i hyllbyggandet.

I uppgiften ingår också ett designmoment. Varje grupp får en karaktär tilldelad sig och ska skapa en hylla som de tror att den karaktären skulle tilltalas av. Vill man skapa en egen karaktär är det ok, men den måste vara godkänd av läraren.

För att hyllan ska räknas som klar ska den ha en snygg finish, det vill säga att den ska vara slipad, målad och dekorerad utifrån den karaktär som ”ska få” hyllan när den är klar. 

Hyllan ska vara klar på två lektioner, så det gäller att utnyttja tiden väl. Börja med att skissa på hur er hylla ska se ut innan ni hämtar material och sätter igång. Lycka till!

Uppgifter

 • Reflektion om hörnworkshop

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Elevmatris Hyllworkshop

Behöver utveckla
Grundnivå
Utvecklad nivå
Idéutveckling
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag utvecklar tillsammans med gruppen egna idéer om hur hyllan ska se ut, utifrån den karaktär vi fått.
Framställning av föremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Min grupp skapar en hylla utifrån uppgiftens ramar. Vi ser till att hyllan får en snygg finish. Jag är med och bidrar till arbetet i arbetets alla delar.
Användning av verktyg, redskap och maskiner.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Min grupp använder de verktyg, redskap och maskiner som behövs på ett säkert och fungerande sätt. Vi låter alla i gruppen få prova på de olika momenten. Jag är med och provar alla momenten.
Under arbetets gång
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
När problem uppstår i arbetet försöker vi i gruppen själva att komma med förslag på hur vi ska ta oss vidare. Jag är med och bidrar till att lösa de problem som uppstår i arbetet.
Tolkning och analys
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Min grupp påverkar hyllans uttryck med färg och form så att den ska passa den karaktär som "ska ha" hyllan.
Reflektion
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag reflekterar med stöd från läraren kring mitt slöjdarbete genom att besvara uppgiften här på Unikum.