👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2017-11-15 17:31 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 4 Religionskunskap
Hur lever den som är kristen? Vem var Jesus? Varför är förlåtelse ett viktigt begrepp? Varför firar kristna jul och påsk? Varför är korset den viktigaste symbolen för kristna? Det här och andra frågor ska vi ta reda på när vi lär oss mer om kristendomen.

Innehåll

Det här ska du kunna:

 • Förklara varför religionen kallas kristendom
 • Redogöra för vad kristna tror på
 • Beskriva vad som finns i en kyrka och vad olika föremål används till
 • Beskriva hur några kristna ceremonier går till och varför de finns
 • Redogöra för varför och hur kristna firar jul och påsk
 • Jämföra hur julfirandet idag skiljer sig från hur man firade förr i tiden
 • Resonera kring olika moraliska frågor som har med förlåtelse att göra

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
RELIGION åk 4

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

--------->
--------->
--------->
--------->
Analysera
 • Re
Eleven kan med stöd berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Analysera
Eleven kan med stöd visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Analysera
 • Re
Eleven kan med stöd redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur-och samhällsliv förr och nu.
Resonera och argumentera
 • Re
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.