Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att förstå vad man läser och att analysera text.

Skapad 2017-11-15 17:48 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Att förstå och analysera text
Grundskola 7 Svenska
Läsförståelse är något man övar hela livet. Genom att skaffa sig bra lässtrategier kan du lättar förstå en text. Olika texter behöver olika lässtrategier. En bra läsförståelse hjälper dig i alla övriga skolämnen.

Innehåll

Det här kommer vi att göra

Under de sista fem veckorna fram till jullovet kommer Ankaret och Fendern arbeta med ett läsprojekt under lektionerna i svenska. Alla elever ska under dessa veckor läsa/lyssna till en roman, en kort novell/berättelse och minst en faktatext. Ni får läsa vilka romaner ni vill, förslag på romaner och och andra texter finns i klassrummet. 

 

Redovisning

Efter varje tillfälle ni läst, både i skolan och hemma ska ni logga, det vill säga fylla i en läslogg. Läsloggen finns under uppgifter här i planeringen. Under sista veckan innan jullovet ska loggarna lämnas in i ett samlat dokument till jennymariabirgitta@gmail.com Läsloggen kommer du att använda som förberedelse inför återkommande textsamtal i helklass eller mindre grupper. 

 

Under de sista två veckorna ska alla elever även hålla en kort muntlig presentation inför klassen eller en mindre grupp om den roman ni läst. Ni ska då berätta litet om författaren, romanens genre, var den utspelar sig och i vilken tid, samt något om de karaktärer som finns i berättelsen. Välj även ut ett textavsnitt (1-2 sidor) att läsa/spela upp för klassen eller för en mindre grupp. Jag vill också att ni berättar varför ni valde boken och om det var något speciellt ni tyckte om med den.

 

Till uppgiften hör också att ni ska utforma ett nytt bokomslag till den roman ni läst. Ni får teckna, måla, sy eller använda collageteknik. Både framsida, baksida och rygg ska vara med, samt titel, författare och kort text på baksidan (som ni själva väljer eller skriver). 

 

Uppgifter

 • Läsförståelse och att analysera text

 • Läslogg

 • Kartongmannen av Katarina Mazetti

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: