👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 20/vt21 åk 4 NO Bi Ke "Vatten" JT

Skapad 2017-11-15 17:55 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi Kemi
Allt liv på jorden är beroende av vatten. Det är en mycket bra anledning att lära sig mer om det. Om dess egenskaper, kretslopp, växt- och djurliv, miljö- och resursproblem och mycket mer.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna göra enkla undersökningar inom biologi och kemi, samt beskriva och förklara sambanden i naturen om vattenlevande växter och djurs liv.

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, arbetsuppgifter, laborationer (enkla försök), och se filmer och animeringar.

 

Bedömning

Bedömningen avser förmågan att genomföra systematiska undersökningar och att beskriva och förklara samband genom enskilt arbete, pararbete samt skriftliga prov.

 

Innehåll

Kemin i naturen: Vattnets egenskaper och kretslopp.

Natur och samhälle: Djurs, växters och andra organismers liv.

Naturvetenskapens metoder: Enkla experiment. Dokumentation

(ur Centralt innehåll, Lgr 11)

 

Kursplanemål

Genomföra systematiska undersökningar och använda naturvetenskapens begrepp och modeller (Syfte, Lgr 11)

 

Matriser

NO Bi Ke
Jä ht 20/vt 21 åk 4 NO Bi Ke "Vatten" JT

Förmåga

Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar…
Exempel: Du kan göra enkla undersökningar och på ett enkelt sätt beskriva och rita hur du gjorde. Ur Lgr11 … på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Exempel: Du kan göra enkla undersökningar och på ett utvecklat sätt beskriva och rita hur du gjorde. Ur Lgr11 … på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Exempel: Du kan göra enkla undersökningar och på ett välutvecklat sätt beskriva och rita hur du gjorde. Ur Lgr11 … på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskaper/Begrepp
Eleven ska utveckla sin förmåga att beskriva och förklara samband i naturen och samhället
Exempel: Du kan beskriva hur ett djur ser ut, var det lever och vad det äter. "Abborren äter plankton, larver, småfisk och kräftdjur." Ur Lgr11 Eleven har grundläggande kunskaper.
Exempel: Du kan beskriva orsaker som påverkar vad ett djur äter. Du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är så. "Abborren äter plankton och larver när den är liten och när den blir större äter den småfisk och kräftdjur." Ur Lgr11 Eleven har goda kunskaper.
Exempel: Du kan förklara orsaker som påverkar vad ett djur äter. "Abborren äter en viss föda när den är liten därför att... och annan föda när den är stor därför att..." Ur Lgr11 Eleven har mycket goda kunskaper.