👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande 2017/2018, Igelkotten

Skapad 2017-11-15 18:34 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Exempel
Förskola
På Hyddans förskolan erbjuder vi barnen en lustfylld och stimulerande miljö. Här får barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet i den pedagogiska verksamheten. Miljön är genomtänkt uppbyggd och materialet tillgängligt för barnen, vilket är tänkt att inspirera till utforskande lek. Miljön är föränderlig efter barnens intresse och verksamhetens behov. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan, men att de behöver stöttning och inspiration på vägen. Vi är sedan 2014 certifierade med Grön Flagg som är ett av de verktyg vi använder i vårt miljöarbete för hållbar utveckling.

Innehåll

Planerade insatser

På Igelkotten kommer vi att arbeta med temat Bondgården. Vi kommer att göra en kartläggning med hjälp av en mind map på vad barnen tänker på när vi säger ordet bondgård. Mind mapen kommer vi att ha som utgångspunkt i vårt temaarbete. Vi ska lyfta olika begrepp inom temaområdet. Föräldrarna kommer att  involveras genom att vi tar reda på vad olika bondgårdsdjur heter på våra olika språk. Förskolebiblioteket ska startas upp med hjälp av barnen. Genom att lyfta sagor från flera länder får vi inblick i olika kulturer. Det kommer bli en mångkulturell sommarfest.

 

 

Förväntade effekter

Inblick i vad en bondgård är och bondgårdens betydelse för samhället

Väcka intresse för litteratur

Väcka intresse för sin egen och andras kulturer

 

 Kännetecken

Nyfikenhet

Lust att utforska

Respekt

 

Metodval

genom dokumentation, reflektion, observation, samtal med barnen, lyssna på barnen samt genom att vara delaktig i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016