👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva/stava åk 2

Skapad 2017-11-15 19:23 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 2 Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Det innebär att du genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Innehåll

 

Undervisning, varje vecka kommer vi att:

 

 • arbeta med stavning, hur meningar skrivs
 • jobba med Diamantjakten
 • vi kommer att ha fri skrivning av olika sorters texter både med penna och iPads

Mål och bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva texter med inledning, handling och avslut.

- stava de vanligast förekommande orden rätt.

- använda punkt och stor bokstav.

- bearbeta texter i efterhand och göra förtydligande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska åk 2

På väg
Godtagbara kunskaper
Nästa steg (kunskapskraven i årskurs 3)
Vi kommer att bedöma din förmåga att:
Skriva texter med inledning, handling och avslut.
Du kan skriva enkla texter med till viss del inledning, handling och avslut.
Du kan skriva enkla texter med inledning, handling och avslut.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och dator. Texten ska ha en tydlig inledning, handling och avslutning.
Använda punkt och stor bokstav.
Du kan till viss del använda stor bokstav och punkt.
Du kan använda stor bokstav och punkt.
Eleven kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stava vanligt förekommande ord.
Du kan till viss del stava vanligt förekommande ord.
Du kan stava vanligt förekommande ord.
Eleven ska kunna stava ord som eleven ofta själv använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Bearbeta din text, till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden.
Du behöver stöd med att bearbeta din text (till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden)
Du kan bearbeta din text (till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden)
Du kan utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.