Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GÖR ETT KORSSTYGNSBRODERI

Skapad 2017-11-15 19:34 i Östervåla skola F-6 Heby
korsstygn
Grundskola 6 Slöjd
- Få kunskap om hur du kan brodera korsstygn. - Få kunskap så¨att du kan läsa och förstå en arbetsbeskrivning. - Göra en plan på ditt textila arbete. - Arbetet ska vara välgjort. - Arbetet ska vara färdigt vid terminens slut.

Innehåll

 

De kunskapskrav som undervisningen kommer att inriktas mot
- Formge och framställa slöjdföremål. - Utveckla idéer
- Pröva hur material och tekniker kan kombineras.
- Ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet.
- Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om erfarenheter, trender och traditioner i kulturer.
 
Undervisning
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet Eleven gör en plan på vad man ska arbeta med textilt. Få kunskap om hur du kan brodera med korsstygn. Du ska få kunskap så att du kan läsa, förstå och kunna följa en arbetsbeskrivning. Efter varje lektionspass ska eleven skriva dagbok. Dagboken ger eleven möjlighet att reflektera över sitt arbete och sin arbetsinsats. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och /eller i samspråk med läraren hitta läsningar på problemen. Slöjden är en tillåtande miljö för detta, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.
 
Tillämpning
Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess.
 
Bedömning
 "Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen". Vi bedömer, förutom förmågorna som beskrivits ovan, dessutom elevens förmåga att - följa instruktioner,muntligt som skriftligt, - förmåga att lösa problem, - reflektera kring sitt arbete, Vi tittar också på elevens självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: