Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, åk 2, Religion

Skapad 2017-11-15 20:02 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Ett arbete om kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
I detta arbete kommer vi lära oss om religionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer jämföra de olika religionerna, se skillnader och likheter. Vi kommer att få veta mer om högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Konkretiserande mål

Du ska:

 • förklara vad religion är
 • veta vilka symboler som hör ihop med de olika religionerna
 • känna till några viktiga högtider i de olika religionerna
 • veta vilka heliga platser och byggnader som finns i de olika religionerna
 • känna till några berättelser från de olika religionerna
 • jämföra de olika religionerna, skillnader och likheter
 • kunna skriva en faktatext om någon av religionerna

Undervisning

Vi kommer att arbeta i med genomgångar och diskussioner i klassen.

Vi ska:

 • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna samt se på film om dem,
 • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera likheter och skillnader mellan de olika religionerna med hjälp av bl.a. venndiagram.
 • återberätta olika religiösa berättelser
 • skriva faktatexter

Bedömning

Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • återberätta någon berättelse från de olika religionerna.
 • skriva en enkel faktatext

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: