👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, familjen, mina vänner och skolan.

Skapad 2017-11-15 20:29 i Furulundsskolan Halmstad
Samhällskunskap
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap
Vi funderar över hur vi kan leva tillsammans på olika sätt och hur det är att vara en del av en familj. Vi tar också upp vad vänskap är, varför man går i skolan och vad man kan göra för att alla ska må bra både i skolan och i sig själva.

Innehåll

Familj, vänner och skola

Hur kan en familj se ut och hur är det att vara en del av en familj?
Kan man leva helt ensam utan vänner?

Varför går man i skolan?
Vem bestämmer i skolan? Vad gör man när det inte fungerar i skolan? 

Likheter och skillnader i samhället (familj, skola) förr och nu.

Vi arbetar med begrepp som kopplas till området. (orsak, konsekvens, lag, norm, regel, familj, sambo, gemensam vårdnad, individ, grupp etc.)

Vi läser en skönlitterär bok och diskuterar kring olika samhällsproblem (klotter, utanförskap, fördomar)

Vänskap och relationer

Vad kan kallas mobbning? Hur är det att vara mobbad?
Vad kan man göra för att motverka mobbning? Bris, kurator, elevhälsa, etc.

Vi arbetar med dilemman på olika sätt. Diskussioner, värderingsövningar, filmer 

Bedömning

Vi kollar av dina kunskaper kring begreppen vi lyft i undervisningen.

Skriftliga uppgifter kring ett etiskt dilemma där du resonerar, analyserar och argumenterar samt ett samhällsproblem. 

Under arbetsområdet kollar vi även din delaktighet och aktivitet i t.ex. diskussioner i helklass, par och grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Jag,familjen,mina vänner och skolan

Kunskapskrav

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
Analysera, resonera och argumentera
 • Sh
Du behöver stöd för att kunna undersöka frågor om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett ENKELT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Förmåga att
Använda samhällsveten-skapliga begrepp
 • Sh
Du behöver stöd för att förstå och använda samhälls-vetenskapliga begrepp.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett GANSKA BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett BRA SÄTT när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett MYCKET BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Ny aspekt
Värdera & uttrycka ståndpunkter sh
Du behöver stöd för att uttrycka olika ståndpunkter.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Ny aspekt
diskutera etiska dilemman
Du behöver stöd för att diskutera vad som är rätt eller fel.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.